Minder officiële winkeldiefstallen, maar aantal niet-aangegeven winkeldiefstallen neemt toe

Categorie Veiligheid
Minder officiële winkeldiefstallen, maar aantal niet-aangegeven winkeldiefstallen neemt toe

Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar met 13 procent afgenomen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Ook de politie registreerde in 2017 20870 diefstallen. Dat zijn er 2,7 procent minder. Toch geven de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. De winkeldiefstalboete die voorzien is begin volgend jaar moet daar verandering in brengen. Handelaars zouden dan een bepaald bedrag mogen vragen aan een winkeldief. Een aparte inningsinstantie zou dat bedrag  mogen recupereren van de dief. Een aparte vzw waarin NSZ zetelt, zou dan controle uitoefenen op de inningsprocedure. In Nederland bestaat die aanpak al een aantal jaren en met resultaat.

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen nam vorig jaar met zo’n 13 procent af van 45.456 artikelen in 2016 naar 39.366 artikelen in 2017, zo blijkt uit de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid. Ook de politie registreerde in 2017 20.870 diefstallen. Dat zijn er 2,7 procent minder dan in 2016. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat een pak winkeldiefstallen pas achteraf vastgesteld wordt en dat 4 op de 10 handelaars dergelijke diefstallen nooit aangeeft.

Uit analyse van de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid blijkt dat er het meest wordt gestolen op vrijdagmiddag en - namiddag en in de maanden januari en februari. Vooral de twintigers en de dertigers hebben de langste vingers.

Omdat winkeldiefstal nog steeds niet grondig wordt aangepakt, vraagt NSZ dat de winkeldiefstalboete er snel komt zodat handelaar en dief onderling een diefstal kunnen afhandelen. De ondernemersorganisatie heeft hierover al vergevorderde gesprekken gehad met de federale ministers van Middenstand, Justitie en Binnenlandse Zaken. Die gesprekken zouden afgerond worden in januari 2019.  Struikelblok was dat de parketten niet akkoord zijn dat wanneer er een dading zou zijn, er dan geen vervolging meer mogelijk zou zijn. Momenteel bekijken we de piste dat wanneer er een dading is, de vervolging geen prioriteit meer zou zijn voor de parketten. “Aangezien winkeldiefstallen nog te veel als ‘kleine’ criminaliteit worden beschouwd waardoor ze momenteel vaak geseponeerd worden en dus onbestraft blijven, zou dit op hetzelfde neerkomen: bij dading zou er dan in se geen vervolging zijn”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Concreet komt het systeem erop neer dat de winkeldief de handelaar een bedrag van ongeveer 181 euro zou moeten betalen wanneer die op heterdaad betrapt is. Een aparte inningsinstantie die al ervaring heeft in Nederland zou voor de afhandeling zorgen. Tegelijkertijd zou van de diefstal een melding bij de politie plaatsvinden. Indien er vervolgens binnen de 8 à 10 weken geen betaling van de winkeldief zou zijn ontvangen, zou de inningsinstantie namens de handelaar overgaan tot incasso. In Nederland werken ze al jaren met zo’n systeem. Heel wat handelaars werden vergoed voor de geleden schade en met deze aanpak daalde ook het aantal winkeldiefstallen in Nederland. Het werkt dus ook afschrikwekkend bij winkeldieven.
 

deel dit