Maatregelen inzake het uitstel en de vrijstelling van sociale bijdragen verlengd voor de zelfstandigen tot eind 2020

Categorie Algemeen
Maatregelen inzake het uitstel en de vrijstelling van sociale bijdragen verlengd voor de zelfstandigen tot eind 2020

Maatregelen inzake het uitstel en de vrijstelling van sociale bijdragen verlengd voor de zelfstandigen tot eind 2020

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze verlengt de modaliteiten voor de betalingsfaciliteiten voor en de vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen getroffen door de gevolgen van Covid-19. Deze maatregel beoogt de bijdragen die verschuldigd zijn tot eind 2020. “Wij blijven aan de zijde van de zelfstandigen staan”, benadrukt Denis DUCARME.

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “Het is dankzij onze zelfstandigen, onze vrije beroepen, onze kmo’s en hun werknemers dat ons land erbovenop zal kunnen komen. Het is dus van cruciaal belang om aan hun zijde te blijven staan, zowel om  de heropstart de ondersteunen van de sectoren waarvoor de lockdown voorbij is, als om diegenen te begeleiden die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten.”

“De faciliteiten voor de betaling van sociale bijdragen aangenomen vanaf het begin van de crisis hebben bijgedragen aan de ondersteuning van onze zelfstandigen en onze kmo’s tijdens de lockdownperiode. Ondanks de geleidelijke hervatting van de activiteiten, blijven veel zelfstandigen de impact ondervinden van de gevolgen van Covid-19. Meerdere sectoren moeten bovendien gesloten blijven uit veiligheidsoverwegingen. Om de heropstart van sommigen te ondersteunen en tegelijkertijd aan de zijde te blijven staan van de sectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten, heb ik aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de mogelijkheden van vrijstelling en uitstel van sociale bijdragen te verlengen tot eind 2020. Initieel was deze maatregel voorzien tot eind juni.” 

“Ik nodig elke zelfstandige uit contact op te nemen met zijn sociaal verzekeringsfonds om kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden waarover hij beschikt, of het nu gaat om een uitstel, een vrijstelling of een vermindering van zijn sociale bijdragen.”

Meer zuurstof voor onze zelfstandigen

Tot dusver konden de zelfstandigen getroffen door de coronaviruscrisis, naast de mogelijkheden tot vermindering van hun sociale bijdragen voor 2020, een vrijstelling van of een uitstel met een jaar verkrijgen voor hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Denis DUCARME heeft aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om deze mogelijkheden te verlengen naar het 3de en het 4de kwartaal van 2020.

  • Het uitstel is gericht op alle zelfstandigen getroffen door de gevolgen van de coronavirusepidemie, ongeacht of zij actief zijn in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerde. De verhogingen zullen worden geschrapt op het moment van de effectieve betaling een jaar later;  en intussen blijven alle sociale rechten behouden (arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, enz.).
  • De vrijstelling is enkel gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep of actief na de pensionering die getroffen zijn door de crisis.
  • De zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden, kunnen bovendien een vermindering aanvragen van hun sociale bijdragen tot het einde van het jaar, zoals al het geval was.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (behalve op vrijdag van 13u tot 16u).

deel dit