“Nieuwe kaakslag voor heel wat ondernemers”

Categorie Algemeen
“Nieuwe kaakslag voor heel wat ondernemers”

NSZ reageert boos op het ontwerp van koninklijk besluit dat de nulbijdrage-maatregel voor de eerste werknemer in de tijd zou willen beperken. "Deze regering gaat er prat op dat zij pro-ondernemen is en toch wil zij een einde maken aan een maatregel die ondernemerschap aanmoedigt en zelfstandigen in staat stelt hun eerste werknemer in dienst te nemen. Het is absoluut onbegrijpelijk. Dit is een nieuwe kaakslag voor heel wat ondernemers, zoals uit de kleinhandel (18,8%) en de horeca (11,2%), die hier een beroep op doen. Wat een slecht signaal op zo'n moeilijk moment voor deze werkgevers!" NSZ weerlegt ook de argumenten die worden aangevoerd: mogelijk misbruik en de kosten voor de staatsfinanciën.

NSZ reageert boos op een ontwerp van koninklijk besluit van de federale regering door de ministers Dermagne en Vandenbroucke. Dit decreet zou een einde maken aan de zogenaamde nulbijdragemaatregel, waarbij de eerste werknemers van een onderneming levenslang van alle sociale bijdragen worden vrijgesteld. "Dankzij deze maatregel hebben tienduizenden kleine zelfstandigen grote stappen vooruit kunnen zetten door hun eerste werknemer in dienst te nemen, met als gevolg dat dit veel banen opleverde", aldus NSZ.

Volgens NSZ zou dit project volledig in strijd zijn met de bedoelingen van de federale regering, zowel op lange termijn met haar streven naar een werkgelegenheidsgraad van 80%, als op kortere termijn met het herstel na corona. "De regering-De Croo gaat er prat op pro-ondernemerschap te zijn en toch willen sommige leden van de Vivaldi-regering een einde maken aan een maatregel die ondernemerschap aanmoedigt en zelfstandigen in staat stelt hun eerste werknemer in dienst te nemen. Het is absoluut onbegrijpelijk. Dit is een nieuwe kaakslag voor heel wat ondernemers uit  bijvoorbeeld de kleinhandel (18,8%) en de horeca (11,2%) die hier een beroep op doen. Wat een slecht signaal is dit voor kleine werkgevers in deze moeilijke tijden! Hoe kan je ondernemers nog motiveren om stappen te zetten en hun eerste werknemer in dienst te nemen als de overheid terugkomt op toezeggingen en als er geen rechtszekerheid is voor de ondernemer?" 

NSZ weerlegt ook de argumenten die naar voor worden geschoven om een einde te maken aan deze maatregel. De regering wenst een einde te maken aan misbruiken, met name het omzeilen van de maatregel door bepaalde ondernemingen om de bezoldiging van hun manager te beschermen. "In dit geval is het beter de wet enigszins te wijzigen om het probleem op te lossen. Je kan niet op die manier het hele model ter discussie stellen."

De regering is ook bezorgd over de kosten van de maatregel voor de staatsfinanciën. "We moeten het probleem ook van de andere kant bekijken: wat kosten de tienduizenden mensen die werkloos blijven? Meer dan 50.000 zelfstandigen die van deze maatregel gebruik maken, creëren evenveel nieuwe jobs!" 

Tot slot onderstreept NSZ dat jobgroei vandaag alleen van kleine ondernemingen kan komen.  België blijft op het podium van Europese landen waar de arbeidskosten het hoogst zijn. "Een zelfstandige die zijn eerste werknemer in dienst neemt, verdubbelt ook zijn loonlast. Hij verdubbelt dus zijn risico. Het verlagen van de kosten van deze verbintenis is een essentiële factor om hem daartoe aan te zetten."

deel dit