Kernkabinet akkoord over energiepakket (+ reactie NSZ)

Categorie Algemeen
Kernkabinet akkoord over energiepakket (+ reactie NSZ)

De regering nam vrijdag energiemaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven. Ondernemingen in moeilijkheden zullen hun sociale bijdragen over een lange periode kunnen uitsmeren, zonder sanctie. Dat kan gaan over een periode van 12 of zelfs 24 maanden. Het gaat over de bijdragen voor de tweede helft van dit jaar, het eerste kwartaal van volgend jaar en het debetbericht jaarlijkse vakantie.

Vivaldi grijpt ook terug naar beschermingsmechanismen uit de covid-periode. Zo is opnieuw sprake van tijdelijke werkloosheid energie (met behoud van 70 procent van het loon, aangevuld met een premie van 6,10 euro per dag) en van het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefactuur en hun activiteit onderbreken. Er zal ook een moratorium gelden op faillissementen voor ondernemingen die getroffen worden door de energiecrisis, net zoals in de coronacrisis.

Op fiscaal vlak springt de verlaging van de accijnzen voor de eerste schijf van het verbruik van gas en elektriciteit naar het Europees minimum in het oog. Het gaat om de maanden november en december. Voor regionale steunmaatregelen zal een fiscale vrijstelling gelden.

Als er deze winter een risico op onderbreking zou zijn, zal de agrovoedingssector als kritische sector bij voorrang energie krijgen, merkte minister van Zelfstandigen David Clarinval nog op. (Bron: Belga)

Sociale steunmaatregelen

 • Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen
 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt geactiveerd van 01/10/22 tem 31/12/22 en afgestemd op het Europese Temporary Crisis Framework. Ten minste 3% van zijn productiekosten als gevolg van de energieprijzen en ten minste een verdubbeling van zijn rekeningen ten opzichte van 2021. Er zijn ook formaliteiten met RVA. De werknemer ontvangt 70% van zijn of haar salaris (met een maximum van 3.075 euro bruto per maand), plus 6,10 euro per dag.T
 • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur. Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die besluiten hun activiteit te onderbreken of te beëindigen wegens de gevolgen van de crisis, worden geacht gedwongen te zijn hun activiteit te onderbreken wegens omstandigheden buiten hun wil, en vallen derhalve onder de derde pijler van de klassieke overbruggingsrecht.
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen

Fiscale en financiële steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van belastingen
 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december. Zonder maximum voor aardegas en 1000MwH voor elektriciteit

Overige maatregelen

 

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de KMO’s
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking 

 

Reactie NSZ: 

NSZ blijft op z’n honger zitten na de persconferentie van de federale regering waarin de beslissingen die door de kern werden genomen, werden toegelicht. “Het is goed dat er eindelijk werk gemaakt wordt van specifieke maatregelen voor zelfstandigen en KMO’s, maar de ingrepen gaan niet ver genoeg. De energieproblematiek voor zelfstandigen en bedrijven is hiermee niet van de baan. Dit pakket is slechts een tijdelijk lapmiddel dat niet opweegt tegen de torenhoge facturen”, aldus Saskia De Leeuw, woordvoerder van NSZ.

Lees hier het volledige persbericht

deel dit