Kamer verlengt dubbel overbruggingsrecht

Categorie Algemeen
Kamer verlengt dubbel overbruggingsrecht

Zelfstandigen die onder de huidige coronamaatregelen de deuren gesloten moeten houden en de ondernemers die daar rechtstreeks afhankelijk van zijn, kunnen ook in februari nog een beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht. De plenaire Kamer heeft het wetsontwerp van de regering-De Croo daarover donderdag unaniem goedgekeurd.
Het dubbel overbruggingsrecht werd al eens verlengd voor december en januari. Omdat de strenge coronamaatregelen ook in februari nog aanhouden, wordt het regime verlengd tot eind deze maand. Dat geldt trouwens ook voor de kappers, die op 13 februari opnieuw de deuren mogen openen.

Alle zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten of de ondernemingen die rechtstreeks afhangen van die gesloten sectoren, hebben recht op een uitkering van iets meer dan 3.200 euro als ze een gezin hebben. Voor alleenstaande zelfstandigen is dat ruim 2.500 euro. De regering kan de maatregel nog verlengen mocht dat nodig zijn.
Het wetsontwerp voert voor het eerst een cumulplafond in. Dat moet vermijden dat zelfstandigen het dubbel overbruggingsrecht kunnen combineren met andere vervangingsinkomens, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De regering werkt via een koninklijk besluit ook nog uit hoe ze kan vermijden dat gehuwde zelfstandige ouders hun kinderen ten laste gaan verdelen, zodat ze allebei recht hebben op een dubbel overbruggingsrecht voor personen met een gezinslast.
 

deel dit