Is voor digitale doktersbriefjes een handtekening van een arts nodig?

Categorie Q&A
Is voor digitale doktersbriefjes een handtekening van een arts nodig?

Als werkgever vraag je je af of een doktersbriefje die je van jouw werknemer heeft ontvangen wel geldig is, omdat er geen handtekening of stempel van de arts op staat. Wat zijn de regels?

De handtekening (of stempel) van de arts moet op de medische verklaring staan. De Orde der Artsen heeft verklaard dat niet-ondertekende medische documenten in principe niet geldig zijn.

Er zijn wel verschillende soorten handtekeningen: handgeschreven handtekeningen en elektronische handtekeningen, die zijn onderverdeeld in drie categorieën: eenvoudige elektronische handtekeningen, geavanceerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

Noch de bestaande wetgeving, noch de modeldocumenten voorgesteld door het RIZIV specificeren het type handtekening dat artsen moeten gebruiken om medische documenten te ondertekenen.

Lees hier meer Q&A's in ons digitaal ledenmagazine!

In juridische termen is het principe dat elk type handtekening rechtsgeldig is. Alleen een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

In ethische termen wordt aanbevolen dat artsen handgeschreven handtekeningen, geavanceerde elektronische handtekeningen of gekwalificeerde elektronische handtekeningen gebruiken om medische documenten te ondertekenen.

Indien mogelijk moet de arts het gebruik van een eenvoudige elektronische handtekening vermijden. Dit omdat dit type handtekening geen zekerheid biedt over de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het document.

Wat moet je onthouden?

Als je twijfelt aan de echtheid van de handtekening, kun je contact opnemen met de arts, die de echtheid van het document kan bevestigen of ontkennen, zonder andere gezondheidsgegevens van de patiënt te onthullen.