In 2022 zijn de kosten van de administratieve lasten voor de ondernemingen met 32% gestegen!

Tags
Categorie Algemeen
In 2022 zijn de kosten van de administratieve lasten voor de ondernemingen met 32% gestegen!

Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd het Federaal Planbureau ermee belast een periodieke raming uit te voeren van de kosten van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België.

De totale kosten van de administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2022 worden in de enquête geraamd op 5,99 miljard euro. In vergelijking met de vorige enquête voor het jaar 2020 zijn deze kosten met 21% gestegen. Die evolutie vloeit voort uit een uiteenlopende beweging: de totale kosten stijgen voor de ondernemingen en dalen voor de zelfstandigen. Sinds de eerste enquête, die betrekking had op het jaar 2000 en de totale kosten van de administratieve lasten raamde op 8,57 miljard euro, zijn die kosten met 30% gedaald.

Uitgedrukt in procent van het bbp is het relatieve gewicht van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen stabiel in 2022 ten opzichte van 2020. Het bereikt 1,08% in 2020 en 2022 na 1,60% in 2016, 1,66% in 2014 en 1,70% in 2012. In 22 jaar tijd is het relatieve gewicht van de administratieve lasten met meer dan twee derde verminderd, van 3,48% van het bbp in 2000 tot 1,08% van het bbp in 2022.

De kosten van de administratieve lasten voor de ondernemingen worden geraamd op 5,03 miljard euro in 2022. In vergelijking met 2020 zijn deze kosten met 32% gestegen, terwijl ze in 2020 met 39% gedaald waren ten opzichte van 2016. Deze stijging is het gevolg van de stijging van de kosten van de administratieve lasten voor kleine en vooral middelgrote ondernemingen. Omgekeerd zijn de kosten van de administratieve lasten voor grote ondernemingen tussen 2020 en 2022 met 20% gedaald. In 2022 komt het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten van de ondernemingen nog steeds voor rekening van de kleine ondernemingen, die ook de grootste groep in de populatie van ondernemingen vormen.