Gids voor de opening van de handel

Tags
Categorie Algemeen
Gids voor de opening van de handel

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. Daarom werd een gids in het leven geroepen voor de opening van de handel. Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Klik hier om de gids te raadplegen.

deel dit