Factuur ontvangen van Unisono/Sabam? Dit is ons juridisch advies

Tags
Categorie Algemeen
Factuur ontvangen van Unisono/Sabam? Dit is ons juridisch advies

U hebt wellicht recent een voorstel tot compensatie van Unisono/Sabam in de brievenbus gekregen. NSZ is niet akkoord met dit eenzijdige voorstel en heeft al maanden geleden de procedure ingeleid om een 'class action' (groepsaanklacht) op te starten tegen Unisono. De gerechtelijke agenda werd hiervoor al vastgelegd.

Wij zijn er, samen met onze advocaten, van overtuigd om meer compensatie te kunnen krijgen voor zowel 2020 als 2021. Ons doel is geen betaling aan Unisono voor alle maanden dat er geen activiteit mogelijk was omwille van de coronaregels.

Concreet stuurt Unisono eerst een voorstel met de vraag om hier online een akkoord voor te geven. Ga hier niet op in. Na 15 dagen volgt automatisch een factuur van Unisono met opnieuw de mogelijkheid om met hun compensatievoorstel akkoord te gaan. Om deze factuur correct te protesteren, stuurt u best een brief naar Unisono (zie onder modelantwoord) en betaalt u het niet-betwiste deel van de factuur voor 2021 met de factuurreferentie + de vermelding "onder voorbehoud van geschil".

Om niet foutief te zijn met betrekking tot de de betaling die Unisono/Sabam eist, raden wij aan om de  sluitingsperiode te berekenen en het bedrag van de factuur te betwisten dat met deze periode overeenstemt. Volgende modelformule kan gebruikt worden:

1. Geachte heer/mevrouw,

Wij betwisten  uw factuur nr. ... van .... 2021 voor een totaalbedrag van ... € op grond van het feit dat wij gedurende .... maanden gesloten zijn geweest en derhalve geen muziek uit uw repertoire aan het publiek hebben kunnen laten horen. Wij betalen nu een bedrag van ... €, dat het niet-betwiste deel van de factuur vertegenwoordigt. Dit bedrag stemt pro rata temporis overeen met de periode waarin wij muziek uit uw repertoire aan het publiek hebben gespeeld. Dit lijkt ons redelijk gezien de verschillende perioden waarin ons bedrijf/vestiging niet open is en er geen communicatie is aan het publiek.

2. Vervolgens betaal je het niet-betwiste deel met de factuurreferentie + de vermelding "onder voorbehoud van geschil".

deel dit