Energiepremie voor Brusselse ondernemingen: beschikbaar vanaf 13 maart

Tags
Categorie Algemeen
Energiepremie voor Brusselse ondernemingen: beschikbaar vanaf 13 maart

De Brusselse regering heeft ingestemd met een rechtstreekse steunmaatregel voor ondernemingen in moeilijkheden die actief zijn in sectoren met een hoge energiegevoeligheid en die getroffen worden door de stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit).

De economische sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie werden bepaald als zijnde de sectoren waarvoor de ondernemingen te maken krijgen met energiekosten die minstens 3% van hun omzet bedragen. De zwaarst getroffen sectoren zijn die van de detailhandelszaken, de diensten aan personen (gezondheidszorg, huisvesting, restaurants en cafés, wasserijen, kapperszaken, recreatieve activiteiten), de verwerkende industrie (productieactiviteiten, voedingsindustrie, drukkerijen) en de creatieve en culturele industrie (CCI). Of een onderneming toegang heeft tot de steunmaatregel wordt bepaald op basis van de NACE-btw-code.

Naast de NACE-btw-code zijn er ook andere criteria om in aanmerking te komen voor de steunregeling. De onderneming moet:

  • een omzet hebben van minimaal 50.000 euro
  • haar rekeningen en balans voor het jaar 2021 hebben neergelegd bij de NBB
  • haar verplichtingen inzake btw nakomen
  • de milieu-, sociale en fiscale verplichtingen nakomen
  • zich ertoe verbinden in het jaar volgend op de toekenning van de premie geen dividenden opnieuw uit te keren


Meer concreet zal dankzij de premie 30% van de extra kosten tussen alle afrekeningen van de energiefactuur van 2022 en alle afrekeningen van de energiefactuur van 2021 ten laste kunnen worden genomen, zowel voor elektriciteit als voor gas.

Het bedrag van de premie bedraagt minstens 500 euro en kan niet hoger zijn dan de extra kosten die de begunstigde oploopt. Het bedrag is ook beperkt naargelang de energiegevoeligheid van de sectoren waarin de onderneming actief is. De premie is begrensd op 50.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie en op 100.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die erg gevoelig zijn op het vlak van energie.

De aanvragen kunnen vanaf 13 maart 2023 worden ingediend.

Meer info op https://1819.brussels/nl

deel dit