Eindelijk meer aandacht voor sociaal statuut zelfstandigen

Categorie Sociaal
Eindelijk meer aandacht voor sociaal statuut zelfstandigen

NSZ is tevreden dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vandaag werd in de kamercommissie ‘bedrijfsleven’ zowel de afschaffing van de carensperiode bij zelfstandigen en het vaderschapsverlof voor zelfstandigen besproken. Beide maatregelen kosten ongeveer evenveel rond de 11 miljoen euro. Maar als de ondernemers moeten kiezen dan moeten ze niet lang nadenken:  de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid geniet de duidelijke voorkeur. Liefst nog voor de verkiezingen van 26 mei 2019. “Door de invoering van het vaderschapsverlof zal er geen één zelfstandige meer in België bijkomen, het zal enkel de verdeling werk-privé meer in balans brengen. Dit terwijl de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige wel degelijk een struikelblok is om te starten met ondernemen” Bovendien zullen meer zelfstandigen kunnen genieten van een uitkering vanaf de eerste dag ziekte omdat elke zelfstandige wel eens ziek wordt, terwijl niet elke zelfstandige een man is, laat staan vader wordt, zegt NSZ- voorzitter Christine Mattheeuws.

Uit een enquête van NSZ waaraan 535 mannelijke zelfstandigen deelnamen bleek dat 76 procent van hen voorstander te zijn van het opnemen van vaderschapsverlof. NSZ is dan ook tevreden met de verschillende wetsvoorstellen omtrent de invoering van het vaderschapsverlof voor zelfstandigen. De ondernemersorganisatie plaatst daar echter wel een kanttekening bij. Er zijn, volgens NSZ, grotere prioriteiten binnen de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Vooral de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid is een doorn in het oog van vele ondernemers. “Ziek zijn overkomt je als mens, niet als statuut. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een zelfstandige de eerste veertien dagen geen euro ziet”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

NSZ besprak het dossier met minister Ducarme die nog voor de verkiezingen het probleem wil oplossen. De totale kostprijs van de afschaffing van de carensperiode bedraagt 11 miljoen euro per jaar. Bijna evenveel als het geven van vaderschapsverlof aan zelfstandigen ( kostprijs van 11,7 miljoen euro). Het ideale is dat beiden dossiers landen vóór de verkiezingen. Maar als er toch een keuze moet gemaakt worden tussen beide dossiers dan hebben de zelfstandigen snel gekozen: een uitkering vanaf de eerste dag ziekte. “Begrijpelijk”, zegt NSZ, “niet alleen wordt elke zelfstandige vroeg of laat wel eens ziek, terwijl niet iedereen vader wordt, maar bovendien  valt het niet langer te verdedigen dat een basisrecht als ziekteverlof aan zelfstandigen wordt ontzegd.” NSZ pleit er dan ook voor om de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag nog door te voeren voor de verkiezingen op 26 mei. “Verschillende politieke partijen (Open VLD, Sp.a, Groen, MR, Ecolo en PS) hebben ons al laten weten dat zij bereid zijn om dit onrecht mee recht te zetten en hebben intussen reeds een aantal voorstellen gelanceerd. Waar wacht men nog op om nog voor de verkiezingen hiervoor een parlementaire meerderheid te vinden?”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit