Eindejaarskoopzondagen: handelaars komen handen tekort

Categorie Handel
Eindejaarskoopzondagen: handelaars komen handen tekort

Zondag vindt de tweede, officiële koopzondag van deze eindejaarperiode plaats. Dit is doorgaans de drukste zondag van de eindejaarsperiode. Dat betekent dat heel wat handelaars extra personeel kunnen gebruiken. Probleem is echter dat een derde van de handelaars zeer moeilijk personeel vindt. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met het feit dat studenten in de blok zitten. Anderzijds zijn heel wat ‘flexi-jobbers’ tijdens deze periode ook minder gemotiveerd om een handje toe te steken, zij hebben immers zelf de handen vol met de voorbereiding van hun eigen familiefeest. “Voor handelaars zit er dan niets anders op dan te roeien met de riemen die ze hebben en creatief om te springen met het beschikbare personeel”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ doet daarom een oproep aan de VDAB om de laaggeschoolden werklozen in deze periode actiever te stimuleren om de ondernemers tijdelijk te helpen.

Personeel vinden tijdens de koopzondagen in de eindejaarsperiode blijkt voor veel handelaars problematisch. Voor de koopzondag van 23 en 30 december vindt 37 procent van de kleinhandelaars geen geschikt personeel. Blijkbaar kan het flexijobsysteem, waarbij iemand die al vier vijfde ergens werkt ook kan bijklussen in de handel of de horeca, geen soelaas bieden. Hoewel de invoering van de flexi-jobs voor de kleinhandel zeer succesvol blijkt te zijn tijdens de rest van het jaar, zijn de feestdagen een ‘speciaal geval’. “De koopzondagen vallen vlak voor kerstavond en oudejaarsavond, waardoor mensen thuis zelf nog de handen vol hebben met de voorbereidingen van hun eigen feesten. Daarenboven kan de handelaar tijdens de eindejaarsperiode moeilijk beroep doen op de studenten. De overgrote meerderheid van hen zit in de blok”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Een schrijnende situatie want aan de ene kant hebben we handelaars die smeken om helpende handen tijdens de drukke dagen en anderzijds zijn er nog steeds 186.465 werkzoekenden in Vlaanderen, waarvan 46 procent laaggeschoold. Daarenboven levert de VDAB niet meer inspanningen dan normaal om werklozen te stimuleren om in deze periode een handje toe te steken. De handelaars zelf geven op hun beurt de bijkomende vacatures in deze drukke periode niet door aan de VDAB. “Als het al niet lukt om iemand te vinden voor een vaste job, dan zal het zeker niet lukken voor enkele dagen of weken op het einde van het jaar”, klinkt het vaak bij de handelaars.

NSZ is uiteraard voorstander van duurzame tewerkstelling. Echter, een werkloze dient wel te beseffen dat het aannemen van een tijdelijke job, ook al is het maar voor een paar dagen, een extra meerwaarde kan betekenen voor zijn cv en dus goede stap in de richting van een vaste job. Daarom vraagt NSZ dat de VDAB bij drukke periodes actief nagaat welke werkzoekenden in aanmerking komen voor een tijdelijke tewerkstelling. Volgens NSZ, zou dit zeker een meerwaarde betekenen voor de 85.000 laaggeschoolde werkzoekenden, waarvoor een vaste job vinden een zeer grote uitdaging is. “Dit is een win-winsituatie voor iedereen. En voor de ondernemers die uit de nood worden geholpen én voor de werkzoekenden die niet alleen ervaring opdoen, maar misschien ook kans maken op een blijvende tewerkstelling”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ zal hieromtrent begin dit jaar samenzitten met de VDAB om te bespreken hoe dit probleem in de toekomst proactief aangepakt kan worden.

deel dit