Eerste aanwervingen bij zelfstandigen naar recordhoogte in vierde kwartaal

Categorie Algemeen
Eerste aanwervingen bij zelfstandigen naar recordhoogte in vierde kwartaal

In november 2021 heeft de federale regering maatregelen genomen om de 'nulbijdrage-maatregel' te harmoniseren en te vereenvoudigen, iets waar NSZ mee voor geijverd heeft. 

De “nulbijdrage-maatregel" stelt sinds 1 januari 2016 elke werkgever die zijn eerste werknemer aanwerft volledig en onbeperkt in de tijd vrij van de sociale werkgeversbijdragen gelinkt aan deze aanwerving. De maatregel biedt ook bijkomende bijdrageverminderingen voor de tweede tot de zesde aanwerving.

In het vierde kwartaal 2021 heeft een totaal van 4.571 werkgevers gebruik gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel sinds de inwerkingtreding ervan. Zij zijn als volgt gespreid over de drie gewesten van het land: 54,5 % in Vlaanderen, 29,2 % in Wallonië en 15,1 % in Brussel. Deze verhouding is relatief stabiel gebleven sinds de maatregel in werking trad begin 2016. 

In de praktijk gaat het vooral om jobs in de handelssector (18,8 %), de bouwsector (16 %), de sector van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (11,9 %) en de horeca (11,5%). Deze vier sectoren vertegenwoordigen bijna 58,2% van de werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel in het vierde kwartaal van 2021.

De trimestriële evolutie van het aantal werkgevers dat geniet van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de eerste aanwerving, heeft een toename gekend van +5.893 werkgevers tussen het derde kwartaal 2021 en het vierde kwartaal 2021, of een toename met 10%. Dat is de sterkste toename op jaarbasis sinds de maatregel in werking trad, wat het belang bevestigt om de maatregel te bestendigen. Deze cijfers zijn dus bemoedigend en tonen het belang aan van de maatregel.

deel dit