Eénmalige premie van 500 euro netto voor bepaalde zelfstandigen

Categorie Algemeen
Eénmalige premie van 500 euro netto voor bepaalde zelfstandigen

De federale regering heeft via minister Clarinval de toekenning aangekondigd van een premie van 598 euro bruto voor alle zelfstandigen die van het crisisoverbruggingsrecht hebben genoten. Deze bonus van bijna 600 euro bruto wordt belast met een tarief van 16,5%. Dat betekent dus 500 euro netto.

Alle zelfstandigen zullen er recht op hebben, op voorwaarde dat zij in de periode van september 2020 tot april 2021 gedurende ten minste zes maanden gebruik hebben gemaakt van het crisisoverbruggingsrecht.

De sociale verzekeringsfondsen kennen de premie automatisch toe als aan de hierboven vermelde voorwaarde is voldaan.

Ten slotte moet deze premie vóór eind september worden betaald. Het aantal begunstigden wordt geraamd op ongeveer 100.000 zelfstandigen, voornamelijk in de horecasector (bars en restaurants) en de evenementensector.

Ook zullen de sociale uitkeringen voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten vanaf 1 juli 2021 op verscheidene punten worden verhoogd. Er zijn verschillende luiken:

1. Luik ziekte-invaliditeit:

 • Verhoging met 2,5% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de titularissen met gezinslast
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de alleenstaande titularissen
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de samenwonende titularissen
 • Verhoging met 1% van de moederschapsuitkering
 • Verhoging met 0,5% van de bijslag voor hulpverlening door een derde
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen adoptieverlof
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen pleegouderverlof


2. Luik overbruggingsrecht – uitkering voor vaderschapsverlof – mantelzorg

 • • Verhoging met 2% van de uitkeringen overbruggingsrecht     

Vanaf 1 mei 2021:

 • Verhoging met 1% van de uitkeringen voor vaderschaps- en geboorteverlof voor de zelfstandigen
 • Verhoging met 2% van de uitkering ten gunste van de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk schorsen om te zorgen voor een persoon


3. Luik pensioenen van de zelfstandigen:

 • Verhoging met 1,7% van de proportionele pensioenen van zelfstandigen die reeds worden uitbetaald of die waarschijnlijk op 1 juli 2021 zullen worden uitbetaald. Deze welvaartsaanpassing is dus van toepassing op de proportionele pensioenen van zelfstandigen die vóór 1 juli 2021 zijn uitbetaald (huidige gepensioneerden)
 • Voor toekomstige proportionele pensioenen (d.w.z. pensioenen van zelfstandigen die ingaan op 1 juli 2021) is er ook:

- Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst behaald in de loopbaanjaren 1984 - 2020 
- Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren voor1984.

Proportionele pensioenen zijn pensioenen die worden berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige voor de loopbaanjaren vanaf 1984 en op basis van het forfaitaire inkomen voor de jaren vóór 1984. De bovengenoemde verhogingen zijn derhalve niet van toepassing op de pensioenen van zelfstandigen die op basis van het minimumpensioen worden berekend.

 • Verhoging met 2% van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2021.

 

deel dit