De nieuwe afrondingsregels: Moet ik afronden en wat zijn de regels?

Categorie Handel
De nieuwe afrondingsregels: Moet ik afronden en wat zijn de regels?

Sinds 1 december 2019 ronden we het totaalbedrag van hetgeen cash wordt betaald af op 5 cent, niet de individuele producten. De individuele prijzen in de rekken of op de producten moeten ook niet worden aangepast.
De munten van 1 en 2 cent blijven wel nog geldig als betaalmiddel.

Moet ik afronden?

De verplichting om af te ronden, geldt voor alle cashbetalingen en voor alle handelaars maar ook voor vrije beroepen ( apothekers, artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, ….

Niet enkel ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord maar ook alle personen, overheden … die op regelmatige basis economische interacties hebben met consumenten, zoals een zwembad, bibliotheek of cultureel centrum, zijn gehouden aan de nieuwe regels
Ook verenigingen die regelmatig economische activiteiten beoefenen (bijvoorbeeld de verkoop van producten aan consumenten) worden beschouwd als onderneming, of ze nu al dan niet een winstoogmerk hebben.
Afronden is niet toegelaten in geval van verkoop op afstand (bijvoorbeeld via internet) en tussen particulieren of tussen ondernemingen.

Wat moet er op het kassaticket staan?

op het kassaticket moet zowel het gewone totaalbedrag als het totaal afgerond bedrag (voor de cashbetalingen) en het totaal niet-afgerond bedrag (voor maaltijd- en ecocheques) staan. Elektronische betalingen mag maar moet u niet afronden. De elektronische betalingen komen naargelang het geval dus bij het totaal afgerond bedrag of the totaal niet-afgerond bedrag. In geval van afgerond op cashbetalingen én elektronische betalingen afficheert u duidelijk zichtbaar de volgende wettekst: "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond". Doe dat op een voor de klant goed zichtbare plaats en in de nabijheid van uw kassa's.

Wat zijn de nieuwe regels van afronding?

  • Het totaalbedrag wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5 cent, ofwel het lagere ofwel het hogere.
  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 cent, wordt afgerond naar het lagere x,x0.
  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent, wordt afgerond naar x,x5.
  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 cent, wordt afgerond naar het hogere x,(x+1)0.

Wanneer moet ik afronden?

  • Cash: betaalt de klant cash dan moet u het bedrag volgens bovenstande regels afronden
  • Digitale betaalkaart: U mag het bedrag afronden, dat is echter niet verplicht
  • (Digitale) Maaltijd- of ecocheques: U mag niet afronden.

Wat moet ik doen ?

U moet contact opnemen met  de leverancier van uw kassasysteem om uw kassa te laten aanpassen. Zeg aan uw kassaleverancier dat u onderaan het kassaticket zowel het totaal afgerond bedrag als het totaal niet-afgerond bedrag moet vermelden. Vele kassaleveranciers hebben immers het kassasysteem aangepast dat onderaan het kassaticket alles wordt afgerond. Maar dat mag niet want maaltijdcheques en ecocheques mogen nooit worden afgerond.

Uiteraard indien uw zaak nooit maaltijdcheques of ecocheques aanvaardt en u bovendien in uw zaak uithangt "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond" kan u wel het gewone totaalbedrag en het afgerond bedrag vermelden.

Wat moet ik doen met de btw?

Het is verplicht om onderaan het ticket én de afgeronde én de niet-afgeronde prijs te vermelden. De btw aanvaardt niet dat het afgerond en het niet-afgerond bedrag totaalbedrag manueel wordt geschreven.
Voor uw boekhouding verandert er echter weinig: de btw wordt berekend op het oorspronkelijke bedrag, niet op de afgeronde prijs.

Wat zijn de sancties van verkeerd afronden?

NSZ heeft de economische inspecteurs uitdrukkelijk gevraagd om geen controles uit te voeren bij het begin van de invoering van de nieuwe afrondingsregels. U hoeft zich momenteel geen zorgen te maken over sancties omdat zowel de bevoegde minister als de FOD economie duidelijk te kennen heeft gegeven dat ze de komende weken geen boetes zullen uitschrijven. Dat neemt niet weg dat u best wel contact opneemt met  de leverancier van uw kassasysteem om u in orde te stellen. Zorg ervoor dat u hiervan een schriftelijk bewijs hebt.

Meer info vindt u op de website van de FOD Economie.

deel dit