Coronasneltesten in de onderneming: hoe aanvragen?

Tags
Categorie Algemeen
Coronasneltesten in de onderneming: hoe aanvragen?

Met sneltesten worden bedoeld de zogenaamde snelle antigeentesten die enkel door medisch personeel mogen toegediend en geïnterpreteerd worden. Daarom werd deze taak toegewezen aan de preventiediensten.

De testkits bestemd voor het testen van werknemers worden rechtstreeks aan de arbeidsartsen afgeleverd. Ze mogen in geen enkel geval rechtstreeks worden bezorgd aan de werkgevers.

Deze tests kunnen plaatsvinden:

1. In geval van clusterbeheer binnen een bedrijf
Er is sprake van een cluster wanneer binnen een bedrijf over een periode van 14 dagen twee of meer gevallen worden vastgesteld en er een mogelijk verband tussen deze gevallen is. Het doel is een (dreigende) epidemie in het bedrijf onder controle te krijgen.

Door een beslissing van een arbeidsarts op basis van een risico-inschatting
Een arbeidsarts kan de organisatie van sneltesten in een bedrijf beschouwen als een aanvullende preventieve maatregel in de strijd tegen COVID-19.

Voorwaarden:

  • De arbeidsarts neemt de beslissing zo veel mogelijk in samenspraak met de gezondheidsinspecteur en/of de arts sociaal inspecteur van de AD Toezicht Welzijn op het werk.
  • Hij houdt rekening met het profiel van de onderneming. Ook met de aard van de activiteiten waarvoor in de voorgaande periode een hoge incidentie van positieve gevallen is vastgesteld. Ook een verhoogde viruscirculatie in de regio is een doorslaggevende factor.
  • De beslissing wordt altijd genomen samen met de werkgever, rekening houdend met het sociaal overleg binnen de onderneming.
  • De testen gelden enkel voor de personen die aanwezig zijn op de werkvloer.
  • De organisatie van de testen beperkt zich tot een welbepaalde periode die eventueel verlengd kan worden door de arbeidsarts.
  • Enkel voor bepaalde categorieën werknemers die een verhoogd risico van virusoverdracht vormen en dat op grond van specifieke elementen.

2. Opgelegd door de arts-sociaal inspecteur
Als een onderneming zeer ernstig tekortschiet op het vlak van de bestrijding van virusoverdracht kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de nodige correctieve maatregelen opleggen. Daarnaast kan hij of zij de preventieadviseur-arbeidsarts verzoeken om op geregelde tijdstippen repetitieve tests te voorzien voor personen die op de werkvloer aanwezig zijn. De inspecteur legt hiervoor zelf de periode vast.

Opgelet:
1.Het inzetten van sneltests of andere tests ontslaat de partijen niet van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids/sectorgidsen na te leven. Het mag geen middel zijn om te ontsnappen aan quarantaineverplichting. Het inzetten van tests moet steeds hand in hand gaan met een controle op de preventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.

2. De tests kunnen niet worden opgelegd. De werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen. Bovendien moeten ze die toestemming vrijwillig geven. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests transparant toe te lichten.

Meer info en het aanvraagformulier vindt u hier terug.

deel dit