Chiropractors en osteopaten moeten worden vrijgesteld van btw

Categorie Fiscaal
Chiropractors en osteopaten moeten worden vrijgesteld van btw

Net als artsen of andere paramedici moeten chiropractors en osteopaten vrijgesteld worden van btw. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een arrest, na een prejudiciële vraag van het Belgische grondwettelijk Hof.

Belgische chiropractors, osteopaten en enkele van hun beroepsverenigingen vechten voor het Grondwettelijk Hof de wet aan die enkel een btw-vrijstelling verleent aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. Ze menen dat dit in strijd is met de Europese btw-richtlijn.

Het EU-Hof geeft hen nu gelijk. De btw-vrijstelling is volgens de richtlijn niet voorbehouden aan beoefenaars van een medisch of paramedisch beroep dat in die lidstaat is gereglementeerd. Lidstaten beschikken over een beoordelingsruimte, meer bepaald over de vereiste kwalificaties voor de uitoefening van dergelijke beroepen, maar die beoordelingsruimte is niet onbegrensd en is geen exclusieve voorwaarde voor de toepassing van de btw-vrijstelling.

De huidige regelgeving mag dus niet overeind blijven. Volgens het EU-hof mag ze ook niet tijdelijk behouden worden in afwachting van aangepaste wetgeving.

Het Grondwettelijk Hof stelde nog een tweede btw-vraag aan het EU-Hof. De plastische chirurgen vechten het verschillend btw-tarief aan voor geneesmiddelen of hulpmiddelen in het kader van esthetische ingrepen en die voor therapeutische ingrepen. Voor therapeutische behandelingen geldt een verlaagd btw-tarief. Het EU-Hof oordeelt echter dat er geen sprake is van een ongerechtvaardigd verschil.

Bron: De Specialist

deel dit