Black Friday: 6 op 10 detailhandels hebben er geen zin in.

Categorie Handel
Black Friday: 6 op 10 detailhandels hebben er geen zin in.

Deze vrijdag is het Black Friday, een dag waarop in de Verenigde Staten al sinds verschillende jaren forse kortingen worden toegekend. Het fenomeen is duidelijk overgewaaid en geraakt ook meer en meer ingeburgerd in ons land, dat blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 496 handelaars hebben deelgenomen. 91 procent van de detailhandelaars kent Black Friday, maar zes op tien van de kleinhandelaars doet er bewust niet aan mee. Hoewel deze themadag enorm aan bekendheid én belang wint, vinden vele kleinhandelaars het genoeg geweest met die opeenvolgende kortingsdagen. Enkele handelaars geven aan dat ze liever, ter vervanging van een korting, een actie voor het goede doel willen opzetten. Reeds 6 procent van de bevraagde handelaars zet zulke actie op poten. “Er is een overdaad aan het aantal themadagen en dat knaagt aan de kleine winstmarges van de detailhandelaar. Het kan niet altijd korting zijn. Het is hartverwarmend dat een aantal van hen een tegengewicht biedt door ook een steentje bij te dragen voor zij die het minder goed hebben”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

De dag na Thanksgiving is het in Verenigde Staten Black Friday, een dag waarop winkels uitpakken met kortingen en andere uitzonderlijke aanbiedingen. Black Friday, dat nu vrijdag plaatsvindt, is nu ook duidelijk in opmars in ons land. In 2014 kende slechts 14 procent van de detailhandelaars het concept, ondertussen is dat aantal opgelopen tot 91 procent, zo blijkt uit een bevraging waaraan afgelopen week 496 zelfstandige winkeliers deelnamen. Echter, 61 procent van de kleinhandelaars neemt bewust niet deel aan de prijzenoorlog op Black Friday.

67 procent van de detailhandelaars, die niet deelnemen aan Black Friday, doet dat omdat de vele kortingsdagen hun winstmarges bijna volledig hebben opgeslorpt. 6 procent van hen is de overdaad aan kortingsdagen beu en doet een tegenactie door op deze dagen in te zetten op inzamelingen voor goede doelen op verschillende manieren. Acties zoals Rode Neuzendag en de Warmste Week spelen hier ongetwijfeld een rol in.
NSZ waarschuwt voor een overdaad aan dit soort kortingsdagen. Afgelopen maand kenden we al ‘Dag van de Webshop’, ‘Singles Day’, daarnaast vallen er ook kortingen te rapen in het kader van Halloween en naar het einde van het jaar toe wordt er op verschillende plaatsen koppelverkoop georganiseerd. Een event dat maar één of twee dagen duurt en zich bovendien niet om de haverklap herhaalt, is aantrekkelijk. Bij opeenvolgende kortingsdagen is uitstel van het koopgedrag mogelijk. Bij unieke belevingsmomenten is dat uitstelgedrag niet mogelijk: het is nu of nooit. Verder zijn de winstmarges  voor de kleinhandelaars niet van die aard dat het elke dag korting kan zijn. Dit zet de retail onder druk. “Trop is teveel”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
Daarenboven zorgen de prijzenoorlogen, volgens NSZ, voor het verdwijnen van kleinhandelszaken en dus voor een verschraling van het aanbod. Hierdoor zal de consument steeds uit een kleiner assortiment kunnen kiezen. De kleinhandelaar maakt nu nog vaak het verschil wanneer het gaat over een uniek en duurzaam aanbod.
 

deel dit