Bijna kwart van Belgische zelfstandigen is van buitenlandse afkomst

Categorie Algemeen
Bijna kwart van Belgische zelfstandigen is van buitenlandse afkomst

In ons land is 23,5 procent van alle zelfstandigen van buitenlandse origine. Dat is maar een van de bevindingen uit de tweede editie van de studie 'Ondernemerschap en diversiteit', uitgevoerd door het KMO-observatorium. In de onderzochte periode, 2008-2017, steeg het aandeel zelfstandigen in de hele beroepsbevolking van 14,2 naar 15,8 procent, en bij mensen van buitenlandse origine werd een stijging opgetekend van 9,2 tot 10,3 procent. Federaal minister van Zelfstandigen David Clarinval stelde dinsdag de resultaten voor.

Uit dat lagere percentage zelfstandigen van buitenlandse origine en andere vaststellingen begrijpen de onderzoekers dat die groep specifieke belemmeringen ondervindt, zoals een zwakkere beheersing van de taal, een gebrek aan (erkenning van) diploma's of ee n zwakker sociaal en financieel kapitaal.

Onder meer het opleidingsniveau speelt dus een bepalende rol. Een hoger opleidingsniveau is sowieso een goede indicator voor ondernemerschap, maar ietwat verrassend is ook dat hoogopgeleiden van buitenlandse origine, in België opgeleid, meer voor het ondernemerschap kiezen dan autochtone Belgen met hetzelfde opleidingsniveau.

Vrouwen zijn in de zelfstandigenstatistieken ondervertegenwoordigd, voor alle origines. "Dat begint bij de opvoeding, ze krijgen minder relevante skills aangereikt voor ondernemerschap, er zijn minder rolmodellen en ze hebben een ander sociaal netwerk", legden de onderzoekers uit. Clarinval herinnerde eraan dat vorige week een plan werd bekendgemaakt met verschillende maatregelen die de komende jaren het vrouwelijk ondernemerschap moeten boosten.

Meer dan 60 procent van de zelfstandigen van vreemde origine zijn afkomstig uit een EU-land. De meest ondervertegenwoordigde landengroepen zijn de Maghreb (6,2 procent is van die regio afkomstig) en Sub-Sahara-Afrika (4,3 procent). Andere afkomsten, zoals mensen uit Oost-Europese EU-landen en Azië, zijn net oververtegenwoordigd.

De algemene toename van het aantal zelfstandigen is trouwens niet alleen aan demografische redenen toe te schrijven. De onderzoekers wijzen onder meer op de centrale geografische ligging van ons land en de aanwezigheid van de EU-instellingen, maar daarnaast ook op het "algemene fenomeen van de 'verzelfstandiging' van de arbeidsmarkt", de historische context en de Belgische migratiegeschiedenis.

Onder mensen van vreemde of buitenlandse origine begrijpen de onderzoekers mensen met een vreemde nationaliteit, die met een vreemde nationaliteit geboren zijn of van wie een van de ouders met een vreemde nationaliteit geboren is. Die groep maakt 25,2 procent van de beroepsbevolking en 31,6 procent van de hele bevolking uit.

Logischerwijs zijn er grote regionale verschillen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 2 op de 3 zelfstandigen van buitenlandse origine (in 2008 was dat 54 procent). In Vlaanderen was er een toename van 10,6 naar 15,5 procent, in het Waals Gewest van 21 naar 26,8 procent.

Clarinval maakte van de presentatie ook gebruik om de laureaten aan te kondigen van de overheidsopdracht "ondernemerschap en diversiteit". De winnende organisaties zullen projecten financieren die het ondernemerschap van personen van buitenlandse origine bevorderen en ondersteunen. De drie projecten, een in elk gewest, krijgen samen 280.000 euro. In Vlaanderen gaat die steun naar Shedidit, een netwerk van vrouwelijke ondernemers met diversiteitsachtergrond. In Brussel is dat MicroStart, dat microkredietoplossingen biedt voor ondernemingen. In Wallonië gaat de steun naar de vzw Interra.

De minister wil diversiteit binnen het ondernemerschap bevorderen. "Als een echt instrument voor emancipatie moet de toegankelijkheid tot het ondernemerschap gegarandeerd zijn voor iedereen die een project wilt opstarten", aldus Clarinval.

deel dit