Betere bescherming voor ondernemingen tegen energiecrisis

Categorie Algemeen
Betere bescherming voor ondernemingen tegen energiecrisis

De federale federale regering heeft besloten een energiegedragscode in te voeren ten voordele van de zelfstandigen en de KMO’s. Om deze beslissing in de praktijk te brengen zijn gesprekken aan de gang tussen de belangrijkste energieleveranciers en de minister van zelfstandigen en KMO’s.

Ten eerste verbinden ze er zich toe om in 2023 wat betreft afbetalingsplannen hun soepel en voordelig beleid voort te zetten dat sinds 2020 wordt aangeboden aan de zelfstandigen en de KMO’s die daarom vragen.

Vervolgens engageren de leveranciers zich om de transparantie inzake de berekening van de voorschotten te verbeteren. Ze zullen duidelijker de berekeningsmodaliteiten van de voorschotten meedelen aan hun klanten en bij wijziging van het bedrag van de voorschotten op initiatief van de leverancier, zal een transparante uitleg worden gegeven.

De klant zal ook op elk moment de bedragen van de voorschotten kunnen wijzigen voor zover deze nieuwe bedragen op redelijke wijze de kost weerspiegelen van de verwachte jaarlijkse factuur.

Ten derde onderstrepen de energieleveranciers dat de praktijk van de bankgarantie of van de borgsom geen veralgemeende praktijk is en in de toekomst niet stelselmatig zal worden toegepast. Als een garantie wordt gevraagd, verbinden de energieleveranciers er zich toe om dat te doen op basis van objectieve criteria die te maken hebben met de solvabiliteit van de onderneming. Deze criteria worden op transparante wijze meegedeeld aan de klant. De nieuwe garanties die worden gevraagd zullen niet hoger liggen dan het verbruik van vier maanden. Ze kunnen de vorm aannemen van een borgsom of een bankgarantie.  

Deze verbintenissen worden aangegaan voor de zelfstandigen en de KMO's zoals gedefinieerd in de wetten op elektriciteit en gas en waarvoor tariefkaarten beschikbaar zijn op de tariefvergelijkers van de regulatoren. Ze gaan in vanaf 1 januari 2023.       

De gesprekken tussen de energieleveranciers en de minister van zelfstandigen en KMO’s zullen verdergaan in de komende weken. Bedoeling is om begin 2023 tot een overeenkomst te komen over de gedragscode.

deel dit