Belgische ondernemer is creatief bij het vinden van personeel en geeft meer en meer beloningen aan bestaande personeelsleden die nieuwe krachten aanbrengen.

Tags
Categorie Algemeen

85 procent van de kmo-ondernemers vindt niet makkelijk geschikt personeel. Naast de hulp van externe bedrijven en instellingen, zoals de interimkantoren en de VDAB, geeft de helft  van de kmo-ondernemers aan dat mond-tot-mondreclame bij personeel het meest efficiënte middel blijkt bij het vinden van personeel. Eén op acht personeelsleden wordt aangebracht dankzij de bemiddeling van het bestaande personeel, in de helft van die gevallen wordt zelfs een beloning voor de aanbrenger voorzien. Dit is een opmerkelijke stijging tov vorig jaar waar het beloningssysteem niet echt was ingeburgerd.  Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ waaraan 1453 kmo-ondernemers deelnamen. NSZ geeft aan dat het steeds creatiever worden in de zoektocht naar personeel voornamelijk gebeurt uit pure noodzaak. “De arbeidsmarktkrapte is zodanig groot dat de kleinere bedrijven alles op alles moeten zetten om nog geschikt personeel te vinden en het typeert de kleine ondernemer om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan”. NSZ vraagt wel aan de verantwoordelijke overheden om het nijpend tekort aan de arbeidsmarkt niet enkel aan de creativiteit van de ondernemer over te laten, maar dringend maatregelen in te voeren of op te drijven die de arbeidsmarktkrapte sterk verminderen.

Uit een studie van NSZ, waaraan 1453 ondernemers deelnamen, blijkt dat 85 procent van de kmo-ondernemers niet makkelijk geschikt personeel vindt.  De kmo-ondernemers werpen alles in de strijd om de juiste mensen te vinden. Wanneer zij op zoek gaan naar personeel is dat voornamelijk via externe partners zoals interimkantoren, head hunters en de VDAB (52%).  48 procent van de kmo-ondernemers doet beroep op  hun personeel en 25 procent op hun klanten om personeel te vinden. 34 procent van de ondernemers adverteert in verschillende media en/of in zijn eigen winkel. 32 procent van de ondernemers gebruikt sociale media bij het rekruteren en in 20 procent wordt ook de website van de onderneming ingeschakeld. NSZ wijst wel op het feit dat het inschakelen van externe partners uit de privésector, zoals de interimkantoren, zijn kost heeft. “Niet elke ondernemer kan beroep doen op de interimsector vanwege het kostenplaatje dat daaraan vasthangt. Hoewel dit middel zeer efficiënt blijkt, is de kost  toch een nadeel voor  micro-ondernemingen en eenmanszaken”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Ook de kmo-ondernemers zelf geven aan dat personeel vinden via een interimkantoor het meest efficiënt blijkt (26%), maar mond-aan-mondreclame bij personeel  is ook zeer efficiënt. 12 procent van de nieuwe krachten wordt aangebracht door de personeelsleden zelf en in 6 procent wordt zelfs een beloning gegeven  aan het personeel wanneer zij geschikte collega’s aanbrengen; dit gebeurt meestal via een premie of een waardebon. Het bedrag is sterk verschillend. Maar vaak geven de ondernemers meer wanneer het gezochte profiel moeilijker te vinden is. 45 procent overweegt zulke beloning in de toekomst te geven aan zijn personeel. NSZ is geenszins verwonderd over het stijgend aantal ondernemers die een beroep doen op de eigen personeelsleden en hiervoor ook een beloning geven. Niet alleen kan de ondernemer veel kosten besparen maar de aangebrachte mensen zijn meestal goed gebriefd over het reilen en zeilen en van wat kan verwacht worden van het bedrijf. De kans dat de aangebrachte persoon ook past in de cultuur van het bedrijf is reëel.

NSZ waarschuwt echter dat een ondernemer zich moet kunnen focussen op zijn kerntaken en dat de zoektocht naar personeel niet teveel van de beschikbare tijd mag opnemen. “Het is fijn om te zien dat onze kmo-ondernemers alles uit de kast halen om geschikt personeel te vinden, maar in de eerste plaats zou de overheid er moeten voor zorgen dat onze arbeidsmarkt gezond blijft en de arbeidsmarktkrapte naar omlaag gaat. Daarvoor zijn een aantal dringende maatregelen nodig”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ wijst in de eerste plaats naar een beperking van de werkloosheid in de tijd, maar eveneens naar het verder stimuleren van het werkplekleren, het bevorderen van de interregionale mobiliteit van werkzoekenden en de uitbreiding van de flexi-jobs naar extra sectoren, zoals bouw, tuinonderhoud, kinderopvang, cijferberoepen, productie, enzovoort.

deel dit