Aandeel startende vrouwelijke zelfstandigen daalt.

Categorie Sociaal
Aandeel startende vrouwelijke zelfstandigen daalt.

Slechts 34,3 procent van alle zelfstandige starters in 2017 is een vrouw. Dit is weinig , gezien 51 procent van de Belgische bevolking een vrouw is.  Erger nog is dat het aandeel vrouwen in het totaal aantal starters daalt. In 2008 bedroeg het aandeel van vrouwelijke starters nog 36,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Uit een onderzoek van NSZ bij vrouwelijke ondernemers blijkt dat 70 procent het sociaal statuut als onoverkomelijke drempel zien voor het ondernemerschap. Maar liefst een kwart van de zelfstandigen zou een zelfstandige activiteit niet aanraden aan potentiële ondernemers. “We vertellen aan onze dochters dat ze alles kunnen worden, maar als ze zouden kiezen voor een carrière als ondernemer, worden ze minderwaardig behandeld op vlak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof, ouderschapsverlof, ... Dat is pure discriminatie”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ bepleit dan ook een gelijkschakeling van het statuut van zelfstandige en dat van werknemers. Daarenboven bepleit NSZ eveneens een uitbreiding van de dienstencheques, waardoor deze ook als betaalmiddel kunnen gebruikt worden voor kinderopvang.

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)  blijkt dat het aandeel van vrouwelijke startende zelfstandigen in 2017 slechts 34,3 procent bedroeg. Tien jaar geleden bedroeg dat aandeel nog 36.6 procent. Nochtans is 51 procent van de Belgische bevolking een vrouw. Uit een enquête van NSZ blijkt dat een kwart van de zelfstandigen het zelfstandig statuut niet zou aanraden aan potentiële zelfstandigen. Vooral het gebrekkig sociaal statuut is een doorn in het oog van heel wat vrouwelijke zelfstandigen. Maar liefst 70 procent van de vrouwelijke zelfstandigen vindt het moeilijk om arbeid en gezin te combineren. Het sociaal statuut is weliswaar de laatste tijd verbeterd met de uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsverlof. Recent werd ook de regeling rond pleegverlof aangepast. Toch blijkt dat de sociale maatregelen van de werknemers, zoals blijkt uit bijgevoegde tabel, veel ruimer en systematischer uitgebreid zijn.

Alle discussies ten spijt over de integratie van de vrouwen op de arbeidsmarkt, ligt blijkbaar niemand wakker over het aandeel vrouwen binnen de groep van zelfstandigen. He sociaal statuur moet veranderen om meer vrouwelijk ondernemerschap te hebben! NSZ eist de snelle invoering van een hogere moederschapsuitkering, een langere moederschapsrust en een vaderschapsverlof voor zelfstandigen, telkens betaald uit algemene middelen.  Ook de dienstencheques, waar zelfstandige moeders na de geboorte van een kind recht op hebben, dienen te worden herzien. Momenteel kunnen deze enkel gebruikt worden voor huishoudelijke hulp (strijken, kuisen, verstelwerk, …). NSZ pleit ervoor om dit ook uit te breiden voor de betaling van kinderopvang.

“Willen we dat meer vrouwen kiezen voor het ondernemerschap dan moeten we zorgen dat de zelfstandigen net zoals de werknemers beter arbeid en gezin kunnen combineren door uitkeringen toe te kennen aan de ondernemers wanneer ze om gezinsredenen tijdelijk op de rem moeten staan in hun activiteit” aldus nog Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ.

 

deel dit