Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

Politiek

Stop de pestbelastingen! – Een eis van NSZ!

Uit onderzoek van NSZ (februari 2017) bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat slechts 5 procent van alle lokale besturen in dat jaar ondernemingsgerichte belastingen zal verlagen, terwijl 2 procent er zal afschaffen.


NSZ pleit er voor om alle anti-economische belastingen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen te schrappen. Zulke taksen belemmeren immers het ondernemerschap, terwijl steden en gemeenten net baat hebben bij een forse dosis ondernemingsgezindheid. Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten volgens NSZ worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

pestbelasting gemeenteraadsverkiezingen

Een betere organisatie van infrastructuurwerken– Een eis van NSZ!

Openbare werken en grote werven rond gebouwen zorgen voor heel wat hinder voor handelaars. Daarom vraagt NSZ aan lokale besturen volgende zaken in acht te nemen bij infrastructuurwerken:

  • Het betrekken en op de hoogte brengen van de handelszaken bij de voorbereiding van werven bij openbare werken.
  • Het verplicht maken van een uitkering bij vertragingen bij openbare werken, te betalen door de opdrachtgever van die werken en te geven aan getroffen handelaars.
  •  Afschaffing van alle belastingen die specifiek voor handelaars zijn gedurende de duurtijd van de openbare werken.
openbare werken gemeenteraadsverkiezingen

De lokale handelaar maakt het verschil – Een eis van NSZ!

De kleinhandel beschikt over heel wat troeven, zoals nabijheid, service, kwaliteit, maar er wordt vaak een belangrijke troef over het hoofd gezien. De kleinhandel is één van de hofleveranciers van laaggeschoolde arbeid. Deze sector zorgt ervoor dat laagopgleide jongeren toch de arbeidsmarkt betreden.
De evolutie van de tewerkstelling in de handel is verre van onbetekenend. Het aantal jobs nam er met 4 procent toe tussen 2006 en 2014, maar wel voornamelijk bij grote ketens en supermarkten. In Vlaanderen nam het aantal jobs als loontrekkende toe met 9 procent tussen 2005 en 2014, terwijl het aantal jobs in de zelfstandige handel in diezelfde periode met 12 procent afnam.
Er worden geen extra jobs gecreëerd, maar men vernietigt bepaalde jobs en men vervangt deze door andere banen. Ondertussen verliest men aan rijkdom, diversiteit en nabijheid. Het gaat hier niet om een natuurlijke evolutie, maar om een maatschappijkeuze die voor een overaanbod zorgt aan nieuwe m² voor grote commerciële oppervlaktes.
Tegelijkertijd zien we dat senioren ondertussen de helft van de consumenten uitmaken. Mensen worden steeds ouder. In 2030 zal een man gemiddeld 82 jaar oud worden en een vrouw gemiddeld 87 jaar. Gezien deze vergrijzing is publieke steun voor de buurtwinkel meer dan ooit nodig. De autonomie bij ouderen wordt versterkt door buurtwinkels.

Je vindt onze standpunten hieromtrent hier terug.

 

kleinhandel gemeenteraadsverkiezingen

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer