Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuwe maatregelen na Overlegcomité van 16 oktober

Het Overlegcomité, dat op vrijdag 16 oktober is bijeengekomen, heeft nieuwe beperkende maatregelen opgelegd. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf maandag 19 oktober.

 1. Cafés en restaurants zullen een maand lang moeten sluiten. Deze maatregel geldt voor een periode van vier weken en zal na twee weken worden geëvalueerd. Afhaalmaaltijden kunnen nog tot 22 uur 's avonds ter plaatse worden afgehaald. Let op: Het leveren en het afhaal van alcoholische dranken is toegelaten tot 20 uur
 2. Recepties en banketten georganiseerd door een professionele catering- of cateringdienst zijn verboden, behalve in hotels voor gasten die er verblijven en begrafenissen (maximaal 40 personen).
 3. Telewerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.
  Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren, en met respect voor de veiligheidsvoorschriften.
  Als telewerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 4. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de kleine kermissen en markten, met uitzondering van de jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen, toelaten onder de volgende modaliteiten:
 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis bedraagt 200 ;
 • de markt- en kermiskramers mogen geen voeding of dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse;
 • bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
 1. Slechts één nauw contact is nog mogelijk: deze persoon maakt geen deel uit van uw gezin. Dit is de enige die je kan knuffelen zonder de sociale afstand te moeten respecteren. Het moet dezelfde persoon zijn voor een maand lang. Een bubbel van één, zeg maar.
 2. Privébijeenkomsten zijn beperkt tot vier personen. Je kunt nog steeds mensen thuis op bezoek krijgen. Maar slechts vier mensen (altijd hetzelfde) voor twee weken.
 3. Openbare bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. De verkoop van alcohol is verboden vanaf 20 uur voor een maand. Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten, maar ze moeten (net als andere winkels) na 20 uur stoppen met de verkoop van alcohol. Deze maatregel blijft een maand van kracht.
 5. Een avondklok van middernacht tot 5 uur werd ingevoerd. Voor mensen die thuiskomen van hun werk of die iemand die een dringend probleem heeft, zullen er natuurlijk uitzonderingen zijn. Maar de algemene regel is dat het verboden is om u buiten te begeven tussen middernacht en 5 uur 's morgens.
 6. Voor de sport- en cultuursector wordt in de loop van de week een nieuw protocol ontwikkeld. De coronacommisaris Pedro Falcon zal met de verantwoordelijke ministers en sectoren samenwerken om alle protocollen af te ronden. Tot 23 oktober blijven de huidige regels van toepassing. Vanaf maandag moeten de sportevenementen zonder specifieke protocollen beperkt blijven tot een publiek van 200 personen.
 7. Volgende week worden de protocollen in verband met de evenementensector (theater, bioscoop, muziek, ...) herbekeken, om na te gaan of deze protocollen moeten worden aangepast. Voor evenementen waar geen speciaal protocol geldt, wordt het aantal personen beperkt tot 40 personen.

De federale regering heeft al aangekondigd dat er compensaties zullen worden voorzien:

 1. Verdubbeling van de crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen actief in de horeca-, evenementen-en cultuursector die hun activiteiten verplicht moeten onderbreken:
 • - 2.583,38 € voor een alleenstaande zelfstandige;
 • - 3.228,20 € voor een zelfstandige met gezinslast.
 1. Daarnaast wordt het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, dat eind deze maand zou aflopen, tot het einde van het jaar verlengd. Sinds juni kunnen zelfstandigen die hun activiteit hervatten nadat ze die geheel of gedeeltelijk hebben moeten onderbreken als gevolg van een beslissing bij ministerieel besluit een overbruggingsrecht aanvragen om hun heropstart te ondersteunen. Dit is van toepassing op non-food zaken, kappers, reisbureaus, ... Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen actief zijn in een van de sectoren die al meer dan een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn en die bij heropening onder druk blijven staan. Zij moeten ook aantonen dat hun activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10% van hun omzet of orders vertoont ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.
 2. Horeca: eindejaarspremie. Voor de dagen van de economische werkloosheid fincanciert de federale overheid de uitbetaling van eindejaarspremies zodat de werknemers hun volledige eindejaarspremie ontvangen.
 3. De RSZ-bijdragen worden tijdelijk kwijtgescholden voor 3de kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

De regionale regeringen hebben ook nieuwe maatregelen aangekondigd:

Vlaanderen

 • een nieuwe premie van 10% van de omzet, voor wie meer dan 60% omzetverlies ondervindt
 • In Vlaanderen: automatische premie voor cafés en restaurants.  Alle cafés en restaurants die nu opnieuw getroffen worden, automatisch recht hebben op een bijkomende premie ter waarde van 10 procent van de normale omzet. Omdat zij gesloten zijn krijgen ze automatisch recht op tien procent van de omzet die ze in een gelijkaardige periode vorig jaar draaiden. Voor kleine bedrijven is dat maximaal 11.250 euro, voor ondernemingen vanaf 10 werknemers is dat maximaal 22.500 euro. Ook andere sectoren die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijden, hebben recht op die premie. Alleen moet die wel aangevraagd worden.

Brussel

 • een premie van 3.000 euro per gesloten bar/café/restaurants en nachtclub
 • De Brusselse gemeenten voorzien ook extra premies voor de bars en cafés. Ga dit dus zeker na bij uw gemeente als dit het geval is.
 • Stad Brussel voorziet ook een bijkomende premie van 2.000 euro.
 • alle andere compensatiepremies per sector kan u hier terugvinden