Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ik werk in bijberoep: heb ik recht op steunmaatregelen?

Ik werk als zelfstandige in bijberoep. Heb ik recht op steunmaatreglen?

Deze maatregelen gelden ook voor 'zelfstandige helpers'.

Vermindering sociale bijdragen: ✔️
Je hebt als bijberoeper recht op vermindering van sociale bijdragen. Als zelfstandige betaal je de sociale bijdragen elk kwartaal. Die worden berekend op het netto belastbaar inkomen van dat jaar. Deze is twee jaar na de belastingsaangifte officieel gekend, dus betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopige bijdragen worden dus berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als je weet dat je inkomen, door bijvoorbeeld het coronavirus, lager zal liggen dan 2 jaar geleden, dan kan je de voorlopige bijdrage verminderden. Je moet dit aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds vóór de vervaldag van dit kwartaal.

 

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: 
Deze geldt voorlopig niet voor zelfstandigen in bijberoep. Er lopen momenteel gesprekken om de uitbreiding ervan deze week goed te keuren. Dat zou betekenen dat wie het moeilijk heeft om de sociale bijdragen te betalen een uitstel van betaling kan aanvragen voor heet eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat zou dan ten laatste moeten gebeuren op 30 maart voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal en ten laatste op 14 juni voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal. Dit zou dan ook moeten worden aangevraag via het sociaal verzekeringsfonds.

 

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020: ❌
Dit is voorlopig nog niet in voege voor bijberoepers. Momenteel lopen de onderhandelingen. Updates volgen hier.

 

Overbruggingsrecht: ✔️
Op 24 maart werd een nieuwe versoepeling aangekondigd: ook de zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel.

 

Moet u als bijberoeper uw zaak (gedeeltelijk) sluiten én betaalt u sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, dan heeft u recht op de hinderpremie.

 

Contacteer onze adviseurs

Schrijf in op de corona-nieuwsbrief