Wat is de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame?

Enkele weken geleden ontvingen wij een klacht van één van onze leden, die aangaf dat zij als kleine zelfstandige binnen een bepaalde sector onderuit werd gehaald door een reclamespot van één van de grotere spelers. Zo werd er in de spot gesuggereerd dat de kleine zelfstandige een gebrekkige kennis heeft en verouderde technieken gebruikt. Wat valt hiertegen te doen?

Uiteraard is het heel jammer dat de grotere spelers zo’n beeld ophangen van de kleine zelfstandige. Reclame maken mag, maar tegen misleidende, onduidelijke, choquerende of onethische boodschappen kan worden opgetreden. Reclame moet eerlijk, fatsoenlijk, waarheidsgetrouw en wettelijk zijn, en moet getuigen van zin voor sociale verantwoordelijkheid.

De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) heeft als taak te waken over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek. Zij doet dat met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en/of het imago van reclame.

U kan gratis klacht indienen, indien u duidelijk kan aantonen dat:

  • er in de reclame bedrieglijke of misleidende elementen zijn,
  • de reclame niet in overeenstemming met de wetgeving is,
  • de reclame een schokkend of aanstootgevend karakter heeft,
  • ...

Op www.jep.be kan u de klacht formuleren. Anonieme klachten worden niet aanvaard. De identiteit van de klager wordt wel nooit openbaar gemaakt.

Indien de klacht gegrond is, kan JEP beslissen tot wijziging of stopzetting van de reclame, indien ethische en/of wettelijke bepalingen overtreden worden.