Waarmee moet ik rekening houden bij ontslag tijdelijke werknemer?

Vanaf 1 januari 2014 kan u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigen voor de einddatum. Dit kan als u de opzegtermijn naleeft en dit gedurende de eerste helft van het contract (met een maximum van 6 maanden).

Het einde van de opzegtermijn moet plaatsvinden voor het einde van de eerste helft van het contract m.a.w. de laatste dag van de opzeg moet dwingend samenvallen met de laatste dag van de periode waarin de opzeg kan gebeuren.

Wanneer de opzeg in de tweede helft van het contract valt zal deze niet geldig zijn en de partij die het contract op deze manier heeft beëindigd zal aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de nog overblijvende termijn van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Ook de schorsing van de opzegtermijn (door ziekte, ongeval, jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, tijdelijke werkloosheid,…) die het einde van de opzegtermijn verlengt kan tot gevolg hebben dat u ongewild de limietdatum van de eerste helft van het contract overschrijdt.

Stelt u vast dat de opzegtermijn valt na het einde van de eerste helft van het contract, dan heeft u er alle belang bij om het contract onmiddellijk te beëindigen en aan de opgezegde partij het resterende gedeelte van de opzegtermijn te betalen.

Doet u dit niet dan zijn de algemene regels m.b.t. de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van toepassing. U zal dus een verbrekingsvergoeding moeten betalen die gelijk is aan het loon dat had moeten betaald worden tot op het einde van het contract van bepaalde duur.