Vallen wisselstukken onder wettelijke garantie voor consumenten?

Consumenten hebben bij aankoop van een consumptiegoed recht op een garantie gedurende twee jaar van de
professionele verkoper. 

Maar hoe zit dat met wisselstukken? Moet u daar dan opnieuw twee jaar garantie op geven?

1. U voert een herstelling met een wisselstuk uit aan een goed dat de consument bij u heeft gekocht onder wettelijke garantie (bijv. u vervangt de batterij van een elektrische fiets die de klant bij u aankocht)

Als u als verkoper een herstelling moet uitvoeren in het kader van de wettelijke garantie van twee jaar dan wordt de
wettelijke garantie opgeschort tijdens de periode van de herstelling. Na de herstelling begint de wettelijke  garantietermijn dan weer te lopen tot het einde van de garantieperiode van twee jaar.

Voor de wisselstukken die u gebruikt, geldt dezelfde garantieperiode als voor het herstelde goed. Blijven er bijvoorbeeld nog 16 maanden wettelijke garantie over op het aangekochte goed, dan vallen de wisselstukken gedurende die 16 maanden nog onder die garantie.

2. De consument komt bij u een wisselstuk kopen om (zelf) een herstelling uit te (laten) voeren ( bijv. u verkoopt aan de klant een batterij die hij kan gebruiken om op een elektrische fiets te plaatsen)

In dit geval geldt een garantie van twee jaar voor het aangekochte wisselstuk, omdat het een verkoop betreft van consumptiegoederen aan een consument.

Opgelet met commerciële garanties: in tegenstelling tot de wettelijke garantie van twee jaar zijn commerciële garanties
niet wettelijk geregeld. Hier heeft de aanbieder dus de vrijheid om zelf te voorzien wat er gebeurt met wisselstukken
en hoelang hier garantie op wordt geboden. De wettelijke garantie kan men evenwel niet uitsluiten of beperken.