Plaats ik de algemene voorwaarden op mijn offerte?

De algemene verkoopsvoorwaarden of elke andere specifieke afspraak die u met de contractpartij wilt maken, moeten in de offerte of het contract zijn opgenomen en afgetekend worden door de klant.

Hoe precies (voorkant, achterzijde of bijlage) is minder van belang, zolang maar duidelijk is voor de ontvangende partij dat het voorstel of de offerte onderhevig is aan bepaalde algemene of specifieke voorwaarden.

Een contract wordt tussen partijen gesloten op het moment van de wilsovereenstemming. Deze kan mondeling of schriftelijk tot stand komen. Mondelinge afspraken zijn perfect legaal, alleen zeer moeilijk of onmogelijk te bewijzen…

Het contract tussen partijen ontstaat op het ogenblik waarop het akkkoord met het voorstel of de offerte van de ene partij de andere partij bereikt. We geven een zeer praktisch voorbeeld: de e-mail van de klant, als reply op de offerte,
waarin de klant meedeelt “Akkoord met de offerte. Wanneer kunnen jullie de werken starten?” vormt de wilsovereenstemming.

Dat het volledige contract ontstaat op datum van wilsovereenstemming betekent dat men achteraf geen nieuwe voorwaarden meer kan toevoegen aan het contract behoudens met akkoord van de andere partij. Dus nadien algemene voorwaarden op de factuur plaatsen, is het toevoegen van bepalingen waarover geen akkoord bestaat en dat kan niet eenzijdig. Als er een geschil ontstaat, zal de klant voor de rechtbank de toepassing van deze algemene voorwaarden, die voor de eerste maal werden meegedeeld middels de factuur, met succes kunnen betwisten.