Outplacement

U ontslaat uw werknemer en u zou een outplacementbegeleiding moeten aanbieden. Maar wat houdt dit in?

De bedoeling van de outplacement is dat de werknemer een intensieve begeleiding krijgt om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden. De outplacementbegeleiding biedt hulp bij administratie, zet aan tot zelfreflectie, biedt psychologische ondersteuning, helpt bij solliciteren, enz…

Als u uw werknemer zijn ontslag heeft gegeven, moet u deze onder bepaalde voorwaarden een outplacement aanbieden:

  • Als de werknemer een opzeggingstermijn of -vergoeding heeft van minstens 30 weken (ongeacht leeftijd).
  • Als de werknemer en opzegtermijn of -vergoeding minder dan 30 weken heeft maar voldoet aan volgende voorwaarden:
  1. in de privésector werkt;
  2. minstens 45 jaar is op de datum van uw ontslag;
  3. minstens éen jaar onderbroken gewerkt heeft bij de werkgever.

Heeft de werknemer meer dan 30 weken opzeg?

Dan is outplacement voor u een plicht en voor de werknemer een recht.

Wanneer het contract wordt verbroken bent u als werkgever verplicht om binnen de 15 dagen een concreet  outplacementaanbod te doen. De werknemer heeft het recht om outplacement te weigeren maar u mag in elk geval 4 weken verbrekingsvergoeding inhouden om te investeren in de outplacement.

Heeft de werknemer minder dan 30 weken opzeg maar wel ouder dan 45 jaar en langer dan 1 jaar in dienst?

Dan is outplacement een recht én een plicht voor u en de werknemer.

Wanneer het contract wordt verbroken bent u ook verplicht om binnen de 15 dagen een concreet outplacementaanbod
te doen. De werknemer is in dit geval wel verplicht om daarop in te gaan. Want indien de werknemer een geldig
outplacementaanbod weigert, zal hij zijn werkloosheidsuitkering verliezen voor een periode van minimum 4 weken en max 52 weken.

Nieuw! Dergelijke begeleiding is vanaf 29 april 2019 ook mogelijk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst
wordt beëindigd wegens medische overmacht na de afgelopen re-integratieprocedure.

Het outplacementaanbod moet in dit geval:

  • een waarde hebben van 1.800 euro;
  • aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoen als deze voorzien in de algemene outplacementbegeleiding;
  • op maat zijn van de gezondheidsproblematiek van de werknemer.
  • minstens uit 30 uren begeleiding bestaan gedurende een maximumperiode van 3 maanden. Dit is de helft van het aantal uren voorzien in de twee andere outplacementregelingen.

Dit aanbod dient ook binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst (medische overmacht) te  gebeuren. Vanaf het aanbod beschikt de werknemer over een termijn van 4 weken om schriftelijk in te stemmen met het aanbod. Reageert de werknemer niet binnen deze periode, dan vervalt zijn recht op outplacement.

De werkgever doet voor de outplacementbegeleiding een beroep op een dienstverlener. U vindt een lijst van de  gecertifieerde outplacementbureaus terug op de website van Federgon.