Moet een buitenlandse zelfstandige in België een LIMOSA-melding doen?

In principe geldt dat iedereen die niet in België onderworpen is aan de sociale zekerheid en die tijdelijk en/of deeltijds in België komt werken als zelfstandige of werknemer, een LIMOSA-melding moet doen. Aan de hand van deze melding kan de overheid controleren of de tewerkstelling of detachering op legale wijze gebeurt.

Voor de buitenlandse zelfstandigen is de regeling recent veranderd: al in november 2015 werd een nieuwe wet gestemd die de LIMOSA-meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen beperkt tot welbepaalde risicosectoren. De Belgische overheid werd ertoe gedwongen om haar regeling aan te passen door een arrest van het Europese Hof van Justitie van 2012 dat de verplichte LIMOSA-melding voor zelfstandigen strijdig verklaarde met het vrij verkeer van personen. De wet kon echter nog niet toegepast worden vanaf 2015 omdat er bij koninklijk besluit nog vastgelegd moest worden wat nu precies de risicosectoren zijn.

Een koninklijk besluit van 21 december 2018 bracht dit uiteindelijk in orde. Volgende sectoren zijn als risicosectoren aangeduid:

  • • Bouwactiviteiten
  • • Activiteiten in de vleessector
  • • Schoonmaakactiviteiten

In deze sectoren is de voorafgaande LIMOSA-melding voor buitenlandse zelfstandigen dus nog verplicht. In alle andere sectoren kan een buitenlandse zelfstandige zonder voorafgaande melding in België aan de slag.