Mijn werknemer komt terug uit vakantie uit een rode of oranje zone. Hoe ga ik hiermee om?

Veel werknemers keerden de laatste weken terug uit vakantie. Landen, regio’s, steden en gemeenten in Europa kregen een kleurcode mee in functie van de besmetting. Ze werden door Buitenlandse Zaken ingedeeld in drie categorieën die elk een eigen kleur krijgen (zie de website van de FOD Buitenlandse Zaken). Bij terugkeer van een werknemer uit een rode of oranje zone stelden vele werkgevers zich de vraag hoe ze moesten omgaan met de werknemer, als hij of zij zich na vakantie opnieuw aanbood op het werk.

De werknemer die uit een groene zone terugkeert, kan gewoon opnieuw aan de slag. Uiteraard blijven de standaardadviezen gelden: wie zich ziek voelt, contacteert zijn behandelende arts.

Komt de werknemer terug uit een oranje zone, dan wordt volgens de laatste richtlijnen aanbevolen om contact op te
nemen met de huisarts voor een Covid-19-test en om in quarantaine te gaan. U kan de werknemer de toegang tot de
werkvloer helaas niet ontzeggen, tenzij er in die zin wel een advies is van de huisarts of van uw preventieadviseur- bedrijfsarts. Wij raden aan alleszins zo’n advies te ‘forceren’ door de werknemer eerst te laten langsgaan bij de behandelende arts of de preventieadviseur-bedrijfsarts.

Adviseert de arts tot een preventieve quarantaine wegens de veiligheid en gezondheid van de andere werknemers, dan moet de werknemer van thuis uit werken. Laat de aard van het werk geen telewerk toe, dan biedt een quarantaine-attest soelaas en kan de werknemer een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis ontvangen.

Is de werknemer in een rode zone geweest, dan móet de werknemer sowieso 14 dagen in quarantaine en geldt dezelfde regeling als hierboven. Krijgt/ Heeft u corona, dan ontvangt u een ziekte-uitkering (na gedurende dertig dagen gewaarborgd loon). Als de quarantaine uit voorzorg is, dan ontvangt u een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis.