Mijn deeltijdse werknemer heeft een variabel uurrooster. Welke feestdagen moet ik uitbetalen?

U heeft een deeltijdse werknemer in dienst, met een variabel uurrooster. Soms vallen de feestdagen samen met de dagen waarop de werknemer werkt en soms niet. Maar welke feestdagen moet u dan betalen?

Bij een variabel uurrooster wordt alleen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgelegd die over een bepaalde
referteperiode bereikt moet worden. De exacte dagen en de uren waarop gewerkt wordt, liggen niet vast. Aangezien de werkgever zelf over het uurrooster beslist, hebben deze deeltijdse werknemers recht op het loon voor alle feestdagen.

Valt de feestdag samen met een dag waarop de werknemer normaal zou werken, dan heeft hij recht op deze feestdag en krijgt hij loon op basis van het aantal uren dat hij moet werken.

Valt de feestdag op een dag waarop de werknemer normaal niet zou werken, dan heeft de werknemer recht op een vervangingsloon. Hij heeft dus wel recht op loon voor de feestdag maar mag de feestdag niet op een ander moment opnemen (geen recht op een vervangingsdag). Het loon voor deze feestdag is gelijk aan het loon dat de werknemer ontvangen heeft voor de 4 weken vóór de feestdag, gedeeld door het aantal dagen dat in die periode gewerkt werd in de onderneming. Het gaat hier dus om het aantal normale arbeidsdagen in de onderneming tijdens deze periode,
niet om het aantal dagen dat de deeltijdse werknemer effectief gewerkt heeft.