Mag mijn werknemer in zijn vrije tijd voor mijn bedrijf werken als onderaannemer?

U heeft een bouwbedrijf en één van uw werknemers kan schitterend metselen. U zou deze werknemer na zijn uren willen inschakelen als onderaannemer zodat hij zijn metselwerk als zelfstandige aan u zou kunnen factureren, wat u
een flinke slok op de borrel zou besparen. Maar kan dit wel?

Het is helaas niet mogelijk dat een werknemer als onderaannemer dezelfde of soortgelijke prestaties zou uitvoeren voor uw bedrijf dan degene die hij al als werknemer voor u uitvoert.

De wet bepaalt dat bijkomende dienstprestaties die in uitvoering van een aannemingsovereenkomst worden uitgevoerd, worden geacht te zijn uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden geleverd, wanneer diegene die de diensten uitvoert en diegene voor wij hij die uitvoert, verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor het uitvoeren van gelijkaardige prestaties.

Het gaat hier om een onweerlegbaar wettelijk vermoeden.

Indien het gaat om totaal andere activiteiten, bestaat er nog geen onweerlegbaar vermoeden. Dat de werknemer-metselaar na zijn uren voor u als zelfstandig fotograaf reclamefoto’s van het bedrijf maakt, mag dus in principe wel. Toch moet u nog opletten aangezien er geen band van ondergeschiktheid mag bestaan.

Als u erover twijfelt of zich in uw concrete situatie een probleem stelt, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst.