Kan ik de bedrijfswagen of mobiele telefoon van mijn arbeidsongeschikte werknemer terugvragen?

Wanneer u een voertuig of mobiele telefoon enkel voor zakelijke doeleinden ter beschikking stelt aan een werknemer, moet die ter beschikking blijven van de onderneming.Van zodra de wagen of het toestel het laat afweten moet die worden ingeleverd.

Wanneer u een bedrijfswagen of mobiele telefoo naan een werknemer aanbiedt voor gemengd gebruik, dus ook voor privégebruik, gelden andere regels.

Van zodra u een voertuig of telefoontoestel ter beschikking stelt aan uw werknemer voor privégebruik, wordt dit een voordeel van alle aard.

Aangezien dit voordeel van alle aard integraal deel uitmaakt van de verloning, kan het in principe niet zomaar worden ingetrokken.

Van zodra u geen gewaarborgd loon meer verschuldigd bent en u geen vergoeding meer voorziet, kunt u de auto of toestel terugvragen.

Als u wilt dan kunt u aan de vervanger een vergoeding aanbieden in plaats van het voordeel van alle aard gedurende de periode van de afwezigheid.