Ik heb een winkel en wil een kraampje op de rommelmarkt. Kan een handelaarsvereniging mij verbieden dit te doen?

In sommige gevallen kan de handelaarsvereniging het evenement enkel voorbehouden aan de leden, zelfs wanneer het evenement plaatsvindt vlak voor uw winkel.

De handelaarsvereniging kan in bijzondere gevallen zoals een rommelmarkt (een stuk van) het openbaar domein
huren van de gemeente. Tijdens het evenement is de handelaarsvereniging de verantwoordelijke van dit stuk openbaar domein. De vereniging kan dus op basis van een overeenkomst dit stuk domein voorbehouden aan de eigen leden. Een handelaarsvereniging kan u dus weigeren deel te nemen aan de rommelmarkt, ook al vindt die plaats voor uw eigen winkel.

De handelaarsvereniging kan echter niet van u eisen om uw winkel tijdens het evenement te sluiten of om uw openingsuren aan te passen.