Hoe stel ik een degelijk afbetalingsplan op?

U heeft een openstaande schuld en u wenst deze wel te betalen maar u kan niet meteen of niet in een keer betalen. In zulke gevallen kan u trachten om bij de schuldeiser een afbetalingsplan te bekomen om de schuld in schijven te betalen.

U houdt best met volgende richtlijnen rekening:

  • het afbetalingsplan is best realistisch: de schuldenaar belooft best geen al te hoge aflossingen per afbetaling. De schuldeiser is hier uiteindelijk ook niet mee gebaat want indien de schuldenaar de afbetalingen niet kan volhouden, zal de schuldeiser uiteindelijk ook gedwongen zijn langer op de volledige betaling te wachten en eventueel tot gerechtelijke invordering moeten overgaan.
  • het afbetalingsplan moet ook aantrekkelijk zijn voor de schuldeiser: de schuldenaar moet de schuldeiser  overtuigen dat het de moeite loont om geen verdere gerechtelijke stappen te nemen en dat hij op een redelijke tijdsspanne het verschuldigd bedrag betaald zal krijgen. Een te laag afbetalingsplan zal sneller een afwijzend antwoord van de schuldeiser krijgen omdat deze geconfronteerd wordt met langere afbetalingstermijnen vooraleer hij het volledige bedrag kan recupereren.

Wanneer u een afbetalingsplan ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wenst te bekomen, dan dient dit te gebeuren via een speciaal formulier dat u vindt via  onderstaande link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Mocht u vragen hebben bij het opstellen of aanvaarden van een afbetalingsplan, mag u steeds onze juridische dienst contacteren (info@nsz.be of 02/217.29.28).