Een publiciteitsfilmpje op sociale media: mag je daar gelijk welke muziek voor gebruiken?

Onder het auteursrecht vallen verschillende vermogensrechten en één daarvan is het uitvoeringsrecht: de auteur is de enige die het recht heeft om het werk aan het publiek mee te delen en in theorie kan de auteur zich verzetten tegen een uitvoering van zijn werk op radio, televisie, internet, openbare ruimtes, enz. In de praktijk moeten de gebruikers van muziek geen voorafgaande toestemming van de auteur krijgen, maar ze zijn wel (via SABAM) uitvoeringsrechten aan de auteur verschuldigd. Als de auteur niet aangesloten is bij SABAM zal de gebruiker in principe rechtstreeks aan de auteur de toelating moeten vragen. De auteur kan zich ook verzetten als er tegen zijn wil een andere versie van de song gemaakt wordt of wanneer de muziek voor publiciteit gebruikt wordt en de auteur niet met het product of dienst wil geassocieerd worden.

Op de website van SABAM is te lezen welke aanvragen moeten gebeuren alvorens een gebruiker muziek mag opnemen in een bedrijfs- of publiciteitsfilmpje: https://www.sabam.be/nl/voor-gebruikers/muziek/internet

Indien een bepaalde auteur niet bij SABAM aangesloten is, dient u in principe het gebruiksrecht aan te vragenbij de auteur zelf, en na zijn dood bij zijn erfgenamen. Het is pas na 70 jaar dat het auteursrecht op muziek wegvalt.

Denkt u er aan om naast de aangifte bij SABAM ook een aangifte te doen bij de Billijke Vergoeding die de vergoedingen voor de muziekproducenten en -uitvoerders int.