Door corona stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos door overmacht. Kan u hen in tussentijd vervangen?

Veel werkgevers dienden noodgedwongen een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona om het hoofd te bieden aan de Covid-19-crisis.

Aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan, moet u geen loon betalen. Zij ontvangen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid een werkloosheidsuitkering van de RVA.

Het werk dat normaal door de tijdelijke werkloze zou worden verricht, mag u gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid niet uitbesteden aan derden. Onder derden verstaan we bijvoorbeeld jobstudenten of uitzendkrachten.
U mag dit uiteraard wel uitbesteden aan andere werknemers die al bij u in dienst zijn, die niet tijdelijk werkloos zijn. Als u toch gebruik maakt van derden of studenten om uw tijdelijk werkloze werknemer te vervangen, dient u als sanctie het normale loon aan de tijdelijk werkloze werknemer te betalen.

Op deze regel bestaat wel één uitzondering: namelijk het geval waarin de werknemer niet ziek is maar in quarantaine moet blijven op basis van een specifiek quarantaineattest. Als deze werknemer niet kan telewerken, dan zal hij op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet worden en zal hij een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA. In dergelijk geval kan u deze werknemer wel vervangen door een derde omdat de werkloosheid in dat geval te wijten is aan de quarantainemaatregel en niet aan een werkgebrek in de onderneming.