Online opleiding: Omvorming van (oude) vennootschappen conform het WVV

Online opleiding: Omvorming van (oude) vennootschappen conform het WVV

Sinds 01/01/2020 is het WVV ook van toepassing op de op 01/05/2019 al bestaande vennootschappen. De dwingende bepalingen van het WVV werden op die datum op hen van toepassing en tegen uiterlijk 01/01/2024 moeten zij hun statuten volledig in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV. De tijd dringt dus...

Voor de door het WVV afgeschafte (of beperkte) vennootschapsvormen geldt eenzelfde termijn: vóór 01/01/2024 moet elke commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, economisch samenwerkingsverband, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en oneigenlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een nieuwe rechtsvorm kiezen. Bij gebreke aan een dergelijke keuze wordt de nieuwe rechtsvorm met ingang op 01/01/2024 door de wet bepaald.

Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten aanpassen en dat de overgangsregels nog heel wat vragen doen rijzen.

Wat zijn de struikelblokken? Wat zijn de aandachtspunten? Dhr. Patrick Valkx licht ons deze materie toe met tal van voorbeelden.

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Klik hier om in te schrijven

Deze opleiding is erkend door het ITAA: E0075/2020-10 (erkenning: KVABB).

Let op: deze opleiding wordt via videoconferentie (Zoom) gegeven. De dag vóór de opleiding zal u een registratie-link ontvangen waarmee u toegang zal hebben tot webinar. We raden u sterk aan om in te loggen via de zoom-client te gebruiken. Deze verbinding is veiliger dan inloggen via uw browser. https://zoom.us/download. Voeg alvast academie@kvabb.org toe als veilige afzender.
Gmail-gebruikers krijgen de link steevast in de spam-map, dus hou die zeker in de gaten!

deel dit