Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Diensten: wat kan (niet)?

 • Dienstverlening in de zaak mag, maar enkel als ze wettelijke verplichtingen naleven (klanten komen alleen, blijven maximum een half uur (behalve indien op afspraak), beperking van het aantal klanten dat tegelijk in de zaak aanwezig is, ...).
 • Dienstverlening aan huis is niet toegelaten, tenzij uw dienst als essentiële dienst wordt aanzien, of voor de levering en installatie van een vooraf besteld goed
  bv: hondenkappers mogen diensten leveren, maar niet aan huis (omdat zij niet worden gezien als essentiële dienst)
  bv: een electrozaak mag een vooraf bestelde koelkast leveren en installeren bij de klant thuis.
 • Dienstverlening in de openbare ruimte is toegelaten mits naleving van de regels rond samenscholing: er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn (de dienstverlener inclusief), kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
  bv: een fotograaf mag in de openbare ruimte een opname maken van 3 volwassenen, of bv van een gezin (ouders met kinderen onder 12 jaar)
 • Dienstverlening waarbij geen 1,5 meter tussen dienstverlener en klant kan worden gegarandeerd is verboden. Uitzondering: voor essentiële diensten
  Bijvoorbeeld: autorijlessen zijn niet toegelaten, omdat geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tussen dienstverlener en klant

De volgende ondernemingen /sectoren mochten al fysiek diensten blijven leveren aan de consument

 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij
 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
 • Dierenvervoer
 • De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten
 • De apotheken en farmaceutische industrie
 • De hotels
 • De pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens en het vervangen van banden
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten
 • De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria
 • De waterhuishouding
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
 • De postdiensten
 • De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
 • De universiteiten en hogescholen
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën
 • De verzekeringssector
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek
 • De cementindustrie 
 • De notariaten
 • De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen
 • De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud
 • De productie van medische instrumenten
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen
 • De productie van radio-isotopen
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning
 • De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan
 • De nucleaire en radiologische sector
 • De technische keuring van de voertuigen
 • De syndici 
 • De juridische diensten van de representatieve werknemersorganisaties
 • De inspectie- en controlediensten
 • De sociale secretariaten
 • De noodcentrales en ASTRID
 • De meteo- en weerdiensten
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties
 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
 • De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld
 • De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg
 • De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking
 • De hulpverleningszones
 • De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid
 • De politiediensten
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening
 • Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie
 • De Civiele Bescherming
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges
 • Het Grondwettelijk Hof
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten
 • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen


Als de dienst in kwestie de bovenstaande opsomming staat, mogen ze de dienst leveren bij de consument thuis. Ze mogen, als het nodig blijkt, de klant ook in de zaak ontvangen voor het bespreken of leveren van de dienst

Enkele concrete voorbeelden:

 • Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een huishouden of mensen die deel uitmaken van 'de nauwere contacten' mogen in één wagen.
 • verzekeringskantoren
 • garages en fietsenwinkels mogen hun diensten fysiek blijven aanbieden aan de consument voor wat betreft onderhoud, herstelling, nazicht en naverkoop. De klant mag daar dus fysiek voor in de zaak komen. Verkoop van producten aan een consument is niet fysiek mogelijk.
 • autorij- en examencentra blijven evenwel gesloten.
 • herstellingen van grasmaaiers en kettingzagen: op bestelling en afhalen in buitenlucht.
 • ook bandencentrales mogen hun diensten fysiek blijven aan de consument. Hetzelfde geldt voor takeldiensten.
 • technische keuring van voertuigen blijft mogelijk.
 • diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden zijn mogelijk.
 • bouwbedrijven kunnen hun diensten bij de consument voortzetten.
 • ook architecten, interieurarchitecten en landmeters mogen hun diensten fysiek aan de consument blijven leveren, zowel bij de klant thuis, als in hun kantoor indien nodig.
 • ramenwassers mogen ramen gaan wassen bij professionele en particuliere klanten.
 • poetshulp bij de consument thuis is toegelaten.
 • hondenkapsalons: dit kan op dit moment niet, maar er wordt momenteel nog uitgeklaard op politiek niveau of zij al dan niet open mogen. 
 • hondenscholen zijn gesloten
 • dierenhotels mogen niet open, tenzij voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: opname in het ziekenhuis, overlijden van de eigenaar, …).
 • dierencrematoria mogen open blijven, maar enkel op afspraak
 • carwashes moeten sluiten voor particulieren. Het reinigen van trucks en opleggers voor ondernemers die mogen open blijven, kan wel.
 • wassalons, wasserettes, droogkuis en strijkateliers mogen open blijven voor de consument.
 • fotografen geen diensten verlenen B2C (noch in de studio, noch bij de consument thuis, noch op locatie): enkel voor pasfoto's mag de klant fysiek ontvangen worden. B2B mogen zij hun diensten wel verlenen (zowel in de studio als op locatie). Fotografie in open lucht zonder klanten is ook mogelijk (bv. natuurfotografie).
 • beveilgingsfirma's mogen hun -diensten blijven aanbieden, ook niet – dringende. Showroom blijft wel dicht voor consumenten.
 • slotenmakers mogen enkel fysiek bij de consument langsgaan voor situaties van overmacht en mogen op afspraak werken indien dringend.
 • schoenmakers en kleermakers mogen geen klanten in de winkel ontvangen. Klanten mogen wel (op afspraak/bestelling) hun schoenen of kledij komen afleveren om te laten maken, en later (opnieuw op afspraak) komen ophalen. Een klant binnen laten om te passen, of op te meten, mag dus niet.
 • voor vastgoedmakelaars en immo-agentschappen was de situatie lang onduidelijk. Plaatsbezoeken of huisbezichtingen in het kader van een verkoop of verhuur zijn toegestaan zonder de makelaar in het pand. Die mag evenwel virtueel begeleiden, bijvoorbeeld vanuit de tuin. Niemand anders dan de kandidaat-koper(s) mag aanwezig zijn in het pand.
 • Huis-aan-huisverkopen zijn niet toegestaan.