Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Coronavirus: Veel gestelde vragen

1. Moet mijn zaak (in het weekend) sluiten?

Bekijk hier het volledige overzicht.

2. Heb ik recht op een hinderpremie?

Bekijk hier alle voorwaarden.

3. Ik werk als zelfstandige in bijberoep. Heb ik recht op de steunmaatregelen?

Ja, mits je voldoet aan enkele voorwaarden. Deze maatregelen gelden ook voor 'zelfstandige helpers'.

4. Gelden de steunmaatregelen ook voor vrijwillige stopzetting?

Neen. Voorlopig gelden de steunmaatregelen enkel voor verplichte stopzettingenUitzondering is het overbruggingsrecht.

5. Ik heb meerdere vestigingen. Heb ik recht op even veel premies?

De overheid voorziet een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Coronamaatregelen.

De premie geldt per vestiging waar er minstens 1 full time equivalent werkt (hoofd- of bijberoep). Heb je dus drie vestigingen waar er minstens 1 FTE werkt, dan heb je recht op 3 X 4000 euro.

6. Ik oefen meerdere activiteiten uit, waar van ik 1 moet sluiten. Heb ik recht op hinderpremie?

Ja. Als een van je activiteiten verplicht dicht moet da heb je recht op de premie voor je andere activiteit. Heb je bijvoorbeeld een broodjeszaak met restaurant. Dan moet het restaurat dicht en heb je hiervoor echt op de hinderpremie.

7. Wat zijn de maatregelen als je meerdere activiteiten uitvoert?

Hiervoor bekijkt de overheid uw hoofdactiviteit. Er volgt nog een lijst van NACE-codes later deze week.

8. Welke maatregelen gelden als ik mijn sluitingsdag verplaats?

Momenteel geldt de gewone regeling (zoals van voor corona). Momenteel lopen gesprekken om dit te versoepelen.

9. Is het overbruggingsrecht cumuleerbaar met andere premies?

Dit is momenteel nog onduidelijk. Meer info volgt deze week.

10. Welke steunmaatregelen gelden voor catereraars e.d. (secundair getroffenen)

Momenteel lopen gesprekken om voor deze getroffenen maatregelen te treffen. Meer info volgt.

11. Mag ik nog werken achter gesloten deuren als ik verplicht moet sluiten?

Ja. Ook als u verplicht moet sluiten, kunt u achter gesloten deuren voortwerken in uw zaak. Wat kunt u dan doen? Administratie, werken in jouw magazijn, … zolang u maar geen klanten ontvangt.

12.  Treden de steunmaatregelen automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij de bank waar het krediet is aangegaan.

13. Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen door de coronacrisis), mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie betalingsuitstel te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen betalingsuitstel weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de volwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen tot 6 maanden.

 

14. De autokeurincentra zijn dicht. Wat nu met mijn autokeuringsattest?

Aangezien de autokeuringscentra al sinds het ingaan van de lockdown op 13 maart gesloten zijn, kan niemand zijn voertuig nog aanbieden voor de verplichte keuring en kan men dus met een vervallen attest komen te zitten. Daarvoor biedt de administratie gelukkig een noodmaatregel…