Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Coronavirus: Uitbreiding waarborglening

Bestaande kredieten

De financiële sector verbindt zich ertoe om aan levensvatbare niet-financiële ondernemingen en zelfstandigen, alsook aan hypothecaire kredietnemers die als gevolg van de coronaviruscrisis in betalingsmoeilijkheden dreigen te geraken, uitstel van betaling te verlenen tot 30 september 2020, zonder dat daarvoor een vergoeding wordt aangerekend.

Nieuwe kredieten

De federale regering zal een waarborgregeling in werking stellen voor alle nieuwe leningen en kredietlijnen met een looptijd tot 12 maanden die de banken zullen toekennen aan levensvatbare niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen. Dit zal ervoor zorgen dat de financiering van de economie op peil blijft.

Het totale bedrag van de garantie is 50 miljard euro.

Alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (met uitzondering van herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verleend, vallen onder de garantieregeling.

Aan het einde van de garantieregeling wordt het bedrag van de verliezen op kredieten in het kader van de garantieregeling herzien. De verdeling van de lasten tussen de financiële sector en de overheid zal als volgt zijn:

De eerste 3% van de verliezen op de totale nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
Voor verliezen tussen 3% en 5% wordt 50% van de verliezen gedragen door de financiële sector en 50% door de overheid.
Bij verliezen van meer dan 5% wordt 80% van de verliezen gedragen door de overheid en 20% door de financiële sector.

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Wie gebruik wil maken van bovenstaande regeling dient contact op te nemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Procedure

U kunt vanaf 27 maart contact opnemen met uw bank of leasingmaatschappij.

 

Contacteer onze adviseurs