Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers die volgens de voorschriften hun winkel MOETEN sluiten tot en met 3 april, die kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen via het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Het gaat om een verplichte sluiting, dus moet u bij de aanvraag geen bijkomend dossier indienen om de overmacht te staven. Het volstaat om bij de elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel ‘CORONAVIRUS’ te vermelden als reden van overmacht.  De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen op dit ogenblik worden toegestaan t.e.m. 03/04/2020.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 3/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

Ondernemingen die enkel tijdens het weekend moeten sluiten, kunnen voor de verplichte sluitingsdagen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Aanvraagprocedure

Wilt u uw personeelsleden op werkloosheid zetten?? Neem contact op met uw sociaal secretariaat.

 

Contacteer onze adviseurs