Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Coronavirus: Premies en maatregelen-2

1. Extra maatregelen corona 

Naar aanleiding van de maatregelen om het coronavirus in te dijken, lanceerde de Vlaamse Overheid specifieke maatregelen.
 

Handel, horeca, diensten: CORONA HINDERPREMIE
De overheid voorziet een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen. De premie is er enkel voor ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, die rechtstreeks verplicht worden tot sluiting. t.
Belangrijk: De premie kan worden aangevraagd tot 1 maand na de eerste sluitingsdag!

 

EXTRA AANMOEDIGINGSPREMIE (enkel voor personeel)
Die premie kan nu ook aangevraagd worden bij bedrijven die een productievermindering van 20 procent ondergaan door de crisis. De VDAB zal tenslotte een platform ontwikkelen zodat mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten tóch kunnen bijverdienen. Die maatregel moet wel nog goedgekeurd worden door de federale regering.

 

UITBREIDING WAARBORGLENING
De Vlaamse regering besloot om de waarborglening bij PMV/Z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor maakt ze 100 miljoen euro vrij.

 

OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

 

COMPENSATIEPREMIE VOOR ZELFSTANDIGEN
Bedrijven die niet dicht moeten, maar wel 60 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 

2. Extra maatregelen (federaal)

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.
De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

3. Algemene steunmaatregelen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Naar aanleiding van de maatregelen tegen corona, besliste de federale regering om het stelsel van de tijdelijke werkloosheid open te stellen voor heel wat situaties.

 

AFBETALINGSPLAN WERKGEVERSBIJDRAGEN
Je kan een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het gaat om de bijdragen die verschuldigd zijn voor de eerste twee kwartalen van 2020.

 

VERMINDERING VOORLOPIGE SOCIALE BIJDRAGEN 2020
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Stel uw vragen aan onze adviseurs