Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Coronavirus: Compensatievergoeding voor zelfstandigen in hoofdberoep

Compensatiepremie: Uitbreiding voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben door coronacrisis

Voor wie?

Bedrijven die niet dicht moeten, maar wel 60 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

 

Hoeveel bedraagt de compensatiepremie en wat zijn  de voorwaarden?

De eenmalige compensatieremie bedraag 3000 euro.

Welke zijn de voorwaarden?

Uw omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Er wordt gekeken naar de dagontvangen zijnde de gerealiseerde omzet.

Ben u  een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Let op: om als starter beroep te doen op deze premie, moet u gestart zijn uiterlijk op 12 maart 2020.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Normaal is het een premie per zaak, ook al zijn er meerdere zelfstandigen actief op het adres. Heeft u meerdere exploitatiezetels, dan kan u maximum 5 premies aanvragen als er meerdere exploitatiezetels zijn per onderneming..

 

Hoe moet ik de compensatiepremie aanvragen?

In de digitale aanvraag zal je moeten verklaren op eer dat je een omzetdaling van meer dan 60% hebt in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020. Die daling zal zich moeten manifesteren ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar en te wijten zijn aan een vermindering van de geleverde prestaties ingevolge de maatregelen die werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Indien je aan alle voorwaarden voldoet wordt de steun toegekend.
Een controle of je o.m. aan de voorwaarde van de omzetdaling hebt voldaan zal post factum gebeuren door de diensten van Vlaio op basis van o.a. btw-kwartaalaangiftes, tijdregistraties, dagprestaties, enz

 

CONTACTEER ONZE ADVISEURS