Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN: VENNOOTSCHAPSBELASTING, RECHTSPERSONENBELASTING, BELASTING NIET-INWONERS, PERSONENBELASTING, BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hyperlink opens a new window).

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

1. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

2. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Aangifte over ... Termijn verlengd tot ...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

 

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan wordt er eveneens een uitstel verleend, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over .. Termijn verlengd tot ...

Februari 2020
6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

 

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

  • Termijn verlengd tot 30 april 2020.
  • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

3. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling voor... Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte  - februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  - maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor... Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte  - februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte  - maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

4. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen(This hyperlink opens a new window) en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

5. Betalingsuitstel voor bepaalde verzekeringen

Ook de verzekeringssector levert extra inspanningen om de negatieve impact van de coronacrisis te tegen te gaan. 

  • Rentebetalingen en kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen worden opgeschort tot eind september. De verzekerede moet kunnen aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland.
  • Ook de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort.
  • De premie van de brandverzekering kan ook uitstel worden uitgesteld, maar enkel voor wie werkloos is geworden.
  • Voor alle andere verzekeringen waarvoor u problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd contact op te nemen met de verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.
  •  De sector geeft ook aan de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zullen zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. De betaling van de premies door de werknemers wordt kwijtgescholden.

 

Vraag je steunmaatregel aan

Contacteer onze adviseurs

Bekijk de andere maatregelen