Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

NSZ, uw partner in ondernemen

NSZ staat voluit voor Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, bestaat al sinds 1967 en telt momenteel ruim 42.000 leden, die allemaal ondernemer zijn. NSZ is een interprofessionele organisatie en op die manier bondgenoot van alle zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s in ons land.

NSZ verdedigt dag in dag uit de belangen van iedereen die onderneemt.  Dat doen we door te wegen op het beleid en goede contacten te onderhouden met ministers, parlementsleden en partijvoorzitters van alle mogelijke kleuren, maar ook door uw stem te laten weerklinken in de media.

In tegenstelling tot bepaalde andere organisaties zijn wij niet verbonden aan een politieke partij of zuil, maar zijn we 100 procent neutraal. Dat laat ons toe om alle maatregelen en voorstellen af te toetsen op de meerwaarde ervan voor ondernemers. Constructief waar het kan, maar kritisch wanneer het moet… dat is de enige ideologie die NSZ volgt.

Onze organisatie beschikt over een divers team bestaande uit adviseurs, juristen, dossierbeheerders en regiomanagers en -vertegenwoordigers die als lokaal aanspreekpunt fungeren. Die diversiteit laat ons toe om u vanuit verschillende invalshoeken te helpen. Onze diensten zijn erg uitgebreid en gaan van (juridisch) advies tot bemiddeling, de opmaak van contracten, het geven van opleidingen , het invorderen van openstaande facturen en zo meer. Daarnaast geniet u als NSZ-lid van talloze kortingen (energiefactuur, maaltijd- en ecocheques, tankbeurten, beheerskosten sociale secretariaten, opzet crowdfundingcampagne, opleidingen…) die uw lidmaatschap laten renderen.

NSZ laat uw ondernemersstem luid weerklinken

Als ondernemer bent u dagelijks hard aan het werk en hebt u weinig of geen tijd om beleidsmakers te zeggen hoe de zaken ervoor staan. Geen nood, NSZ vertegenwoordigt u in een aantal organen die het beleid mee vorm geven, zoals:

• de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
• de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
• de Raad van Beheer van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
• het Algemeen Beheerscomité Sociaal Statuut der Zelfstandigen
• VDAB
• de Raad voor het Verbruik
• de Academie voor de KMO, Zelfstandigen en Vrije beroepen
• de Sociaal Economische Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• de Raad van Bestuur van alle Syntra’s
• ESBA (European Small Business Alliance). ESBA promoot en beschermt op Europees vlak de belangen van alle ondernemers.

Zes solide partners

De adviseurs van NSZ kunnen voor zeer technische en uiterst specifieke vragen steeds rekenen op de vakkennis en de ervaring van een aantal gespecialiseerde partners waarmee al jarenlang goed wordt samengewerkt. Deze specialisten zullen in samenspraak met onze adviseur uw dossier met de nodige zorg behandelen.

VDAB, voor een betere match tussen werkgever en werkzoekende

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk. VDAB heeft volgende missie:

• Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
• Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking. VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in. www.vdab.be

KVABB, voor uw boekhoudkundige vragen

Dankzij de ervaring van de Koninklijke Vereniging van Boekhouders en Accountants van België (KVABB) kunnen wij gebruik maken van studies en adviezen en onze leden gratis uitnodigen op vormingen en infosessies over de actuele evolutie op het vlak van fiscaliteit en boekhouden.
www.kvabb.org

Securex, voor vragen over uw sociaal statuut

Als ondernemer moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U betaalt per trimester een bijdrage en daardoor opent u rechten op pensioen, gezinsbijslag, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. NSZ werkt hiervoor samen met Securex.
www.securex.be

Salar, voor vragen over loonadministratie

Salar profileert zich steeds meer als een nichespeler tussen de sociale secretariaten. Hoewel loonberekening misschien een evidentie lijkt, kunnen we voor heel wat facetten rekenen op de gespecialiseerde competentie van Salar, een sociaal secretariaat dat trots is op haar talrijke kmo-klanten, van bakker, de slager, de apotheker tot de ondernemer met enkele tientallen medewerkers.
www.salar.be

HDI, voor vragen over personeelszaken

HDI is een dynamisch, wettelijk erkend sociaal secretariaat, specialist in personeelszaken. Neutraal, interprofessioneel en gericht naar zowel kleine, middelgrote als grotere ondernemingen. De hoofdbekommernis van HDI: werkgevers een vlotte en aangename service bieden in de complexiteit van de sociale wetgeving.
www.hdi.be

ZES, voor energieprojecten

Met Zero Emission Solutions (ZES) werkt NSZ samen aan projecten om de energiefactuur te verlagen. Het studie- en consultancybureau ZES groeide op korte termijn uit tot een gerenommeerde speler in de markt van de hernieuwbare energie. Zero Emission Solutions is erkend als adviesverlener binnen de KMO-portefeuille.
www.zeroemissionsolutions.com

Volgende beroepsorganisaties werken samen met NSZ:

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
Afgekort Landsbond der Beenhouwers
Houba de Strooperlaan 784
1020 Brussel

Beroepsvereniging voor Hondenverzorging
Afgekort TRIMCANIS
Lisseweegse Steenweg 170
8380 Lissewege

BULDO, de Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen
afgekort BULDO
Sint-Benedictusstraat 2
3020 Herent

Eloya vzw
Maurice Herbettelaan 38a
1070 Brussel

Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles
Afgekort : « FED. HO.RE.CA BRUXELLES
Boulevard Anspach 111
1000 Brussel

Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang
Afgekort UnieKo
Kasteeldreef 66/1
9120 Beveren

Drone Valley
Rue des Aubépines, 50
6800 Libramont-Chevigny
 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België

Afgekort BEVO
Everslaarstraat 205
9160 Lokeren

Nationale Unie van Belgische Estheticiennes
Afgekort NUBE
Boulevard de Waterloo 53
1000 Brussel

De Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België
Afgekort KVABB
Maurice Verdoncklaan 57
9050 Gentbrugge

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)
Autolei 250
2160 Wommelgem

De Vlaamse Vastgoedfederatie VZW
afgekort VZW VVF
Daalstraat 100
1852 Grimbergen (Beigem)

Kamer van Vastgoed-Experten
Afgekort Kavex
Kerkstraat 25
9220 Hamme

Persberichten

Op zoek naar de laatste persberichten?

Bekijk het overzicht