Welke prijs moet ik aanrekenen als de kassaprijs verschilt met de geafficheerde prijs?

Wanneer u een product te koop aanbiedt en de prijs is correct weergegeven, geldt dat als een aanbod, waarop een koper al dan niet kan ingaan. Indien hij dat doet, komt er een wilsovereenstemming tot stand, waarna de koop gesloten is.

Wettelijk gezien bent u in principe dus verplicht het product te verkopen aan de lagere geafficheerde prijs, zelfs als het om een vergissing zou gaan. Met die ‘nieuwe’ prijs aan de kassa is de koper immers niet akkoord gegaan. De klanten moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat de prijzen correct zijn aangeduid.

Deze regel vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen voor handelaars om de prijs schriftelijk en ondubbelzinnig te vermelden. Een andere voorwaarde is dat de prijzen leesbaar en goed zichtbaar aangeduid moeten zijn, en minstens in euro vermeld moeten worden. Ten slotte moet de geafficheerde prijs de totaalprijs, inclusief btw bedragen.

De hierboven geschetste regel kent in twee gevallen een uitzondering, met name (1) wanneer u als verkoper de verschoonbare dwaling kunt inroepen, omdat het overduidelijk is dat de prijs onjuist werd geafficheerd, en (2) wanneer u met verlies zou verkopen omwille van de foutief geafficheerde prijs. In het omgekeerde geval, wanneer de kassaprijs lager is dan de geafficheerde prijs, bent u trouwens niet verplicht om de lagere kassaprijs toe te passen. Uit commerciële overwegingen kunt u de lagere prijs eventueel wel toepassen.

Tip: ga niet met uw klant in discussie als de geafficheerde prijs per vergissing lager is dan de kassaprijs. U riskeert namelijk twee maal te verliezen:

- omdat u toch niet in uw recht bent en de koop wettelijk gezien moet toestaan tegen de lagere geafficheerde prijs; 
- omdat de koper door de zinloze discussie misschien nadien geen klant meer bij u zal zijn.