Welke kosten moet ik als werkgever blijven betalen als mijn werknemer ziek is?

Als u werknemers in dienst heeft, zal u ongetwijfeld wel eens geconfronteerd worden met het feit dat de werknemer ziek wordt. Veel werkgevers gaan er vanuit dat zij, zolang de werknemer bij hen in dienst is, het volledige loon aan de werknemers dienen uit te betalen. Deze uitspraak moet echter genuanceerd worden.

• Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid

U bent als werkgever verplicht om tijdens de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer een gewaarborgd loon uit te betalen.
- Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid;
- Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen. Daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88 procent van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon.
Deze periode van arbeidsongeschiktheid zal ook meetellen voor het berekenen van de eindejaarspremie van de werknemer.

• Na het verstrijken van 1 maand arbeidsongeschiktheid

Na het verstrijken van deze eerste maand zal de werknemer een ziekte-uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Aangezien u als werkgever geen loon meer uitbetaalt aan de werknemer, zal u ook geen inhoudingen op het loon moeten betalen, zoals werkgevers- en werknemersbijdragen. Deze periode zal doorgaans niet meetellen voor het berekenen van de eindejaarspremie.